Αρχική Χωρίς κατηγορία Τρίπολη:Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων

Τρίπολη:Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων

Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 10ης Αυγούστου 2015, αποφάσισε ομόφωνα για την μίσθωση χώρου για καταφύγιο αδέσποτων ζώων.
Γι’ αυτό λοιπόν, ο Δήμος Τρίπολης, δημοσιοποιεί τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές, ως προς την εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Η απόφαση είναι η εξής:
Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 154/2015 Α.Δ.Σ. απόφασή του, με την οποίααποφασίσθηκε η μίσθωση χώρου, με τη διαδικασία της μειοδοτικής δημοπρασίας, με σκοπό την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων, με διάρκεια μίσθωσης δεκαπέντε (15) έτη.
και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 1, ως κάτωθι:
Η προς μίσθωση έκταση θα πρέπει:
· να έχει έκταση από τέσσερα (4) έως δεκαπέντε (15) στρέμματα
· να βρίσκεται σε απόσταση δύο (2) έως δέκα (10) χιλιομέτρων από τα όρια του
οικισμού της πόλης της Τρίπολης.
· να διαθέτει περίφραξη
Επιπλέον δεν θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη κτιρίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η 154/2015 Α.Δ.Σ.
Παρακαλεί τον κ. Δήμαρχο για τη πιο πέρα ενέργεια και εξέδωσε την υπ’ αριθμό
502/2015 απόφασή του.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες, διευκρινίσεις αλλά και για κατάθεση προσφορών, στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης και στην Κα Ψιμάρνη Πέπη, όπου βρίσκεται στο 2ο όροφο του Δημαρχείου (Αταλάντης & Λαγοπάτη). Τηλ. Επικοινωνίας 2713 600437.
Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει μέχρι τις 15-09-2015.