Αρχική Χωρίς κατηγορία Συνεδριάζει την Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή Πελοποννήσου

Συνεδριάζει την Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή Πελοποννήσου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 27/08/2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

-Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάθεσης του έργου: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΚΟΣΜΑΣ», Π/Υ: 200.000€ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 026 (α. π.: 102556/3680) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ

-Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάθεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΕΩΣ Δ. ΗΡΑΙΑΣ (ΛΥΣΣΑΡΕΑ – ΣΑΡΑΚΙΝΙ – ΟΧΘΙΑ –ΛΙΟΔΩΡΑ – ΠΥΡΡΗ)», Π/Υ: 150.000€ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 526 (α. π.: 103676/3737) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ

-Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την Έγκριση του 3 ου ΑΠΕ-1ουΠΚΤΜΝΕ & 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ», Π/Υ: 1.159.060,00 €, Ανάδοχος: Κ/Ξ ΣΟΛΩΜΟΣ Δ. – ΑΔΑΜΙΔΟΥ Ε., Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (α.π. 435)ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

-Ορισμός Δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, κατά την δικάσιμο αυτού στις 29-09- 2015, όπου θα συζητηθεί η προσφυγή του κ. Χρήστου Ματατάνατου Ιωάννη (α.π. 103090/38466) ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
.
-Ορισμός Δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, κατά την δικάσιμο αυτού στις 29-09-2015, όπου θα συζητηθεί η προσφυγή του κ. Ρούμπου Βασίλειου του Ιωάννη (α.π. 103133/38488) ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

-Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί ασκήσεως ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 142/2015 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Τρίπολης (α. π.: 3291) Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ

-Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για πληρωμή ανεξόφλητων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών (α. π.: 106326/39846)

Προηγούμενο άρθροΤρίπολη:Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων
Επόμενο άρθροMare West: Επίσημη 1η στις 8 Σεπτεμβρίου