Αρχική Ν. Αρκαδίας Κατά των μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση η επιτροπή εκπαιδευτικών ΠΑΜΕ ν. Αρκαδίας

Κατά των μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση η επιτροπή εκπαιδευτικών ΠΑΜΕ ν. Αρκαδίας

Την αντίσταση των εκπαιδευτικών στα σχέδια της κυβέρνησης και της ΕΕ στην κατάργηση και συγχώνευση σχολείων
, στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών, στην τράπεζα θεμάτων, άλλων παλαιότερων και νέων μέτρων χαιρετίζει η επιτροπή εκπαιδευτικών ΠΑΜΕ νομού Αρκαδίας υποστηρίζοντας πως όλα αυτά τα μέτρα θα βάλουν νέα εμπόδια και φραγμούς στην εκπαίδευση των παιδιών λαϊκών οικογενειών.