Αρχική Ν. Αρκαδίας Διανομή τροφίμων στο Σύλλογο Πολυτέκνων Τριπόλεως

Διανομή τροφίμων στο Σύλλογο Πολυτέκνων Τριπόλεως

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Τριπόλεως), αακοινώνει ότι, από την Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014, μέχρι και την Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014, θα διανέμεται ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, στις Πολύτεκνες Οικογένειες, οι οποίες εκρίθησαν “ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ”, βάσει του “Προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων ΕΤΟΥΣ 2013” (δηλαδή, του περσινού προγράμματος) και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η διανομή θα γίνεται από τα Γραφεία του Συλλόγου Πολυτέκνων Αρκαδίας, στην Τρίπολη, οδός Βάρβογλη αριθ. 7, ΤΗΛ: 2710-225134, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από 09:00′ έως 13:00′.
Καλούμε, λοιπόν, όλες τις δικαιούχους πολύτεκνες οικογένειες της Αρκαδίας για την έγκαιρη προσέλευσή τους και παραλαβή των διανεμομένων τροφίμων.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Γκουβάς
Ο Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Μανιατάς