Αρχική Ν. Κορινθίας Γ. ΔΕΔΕΣ: Αποπληρωμή απαλλοτριώσεων στους δικαιούχους για το έργο « δρόμος (επ.ο.)...

Γ. ΔΕΔΕΣ: Αποπληρωμή απαλλοτριώσεων στους δικαιούχους για το έργο « δρόμος (επ.ο.) Νεμέα-Κιάτο»

Ανακοινώνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τους δικαιούχους των απαλλοτριώσεων για το έργο «Δρόμος (Επ.Ο.) Νεμέα – Κιάτο» που αφορά στην αποπληρωμή των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ποσού περίπου διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.000,00€) για τους εκατόν εβδομήντα έξι (176) συνολικά δικαιούχους, όπως αυτοί ορίστηκαν με βάση τις εδαφικές ιδιοκτησίες τους, που περιγράφονται στους σχετικούς Κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα.

Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι η αποπληρωμή των δικαιούχων εκκρεμούσε από το 2009. Είναι προφανές, πως σε εποχή εύρωστης οικονομικής συγκυρίας, οπότε και θα έπρεπε να είχε καταβληθεί η εν λόγω δαπάνη, οι δικαιούχοι δεν έλαβαν τα οφειλόμενα ποσά, σε αντιδιαστολή με τις σημερινές ενέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που κίνησε όλες τις διαδικασίες, βρήκε τους πόρους, ξεπέρασε γραφειοκρατικά προβλήματα και μέσα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, καταφέρνει να αποδώσει το σύνολο του υπολειπόμενου ποσού των απαλλοτριώσεων στους δικαιούχους.

Για να τελεσφορήσει η εξέλιξη αυτή, η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας ενέταξε στον προϋπολογισμό της, τα χρήματα που απαιτούντο και σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2013, κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Γραφείο Κορίνθου), το γραμμάτιο είσπραξης παρακατάθεσης του εν λόγω ποσού.
Μετά τη δημοσίευση της παρακατάθεσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ο κάθε ένας από τους δικαιούχους θα λαμβάνει πλέον το ποσό που δικαιούται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, κ. Γ. Δέδες, δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, που η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία, κατάφερε να φέρει σε πέρας ένα χρονίζον αίτημα, που εκκρεμούσε από το 2009 και να προσδώσει οικονομική «ανάσα» σε όσους ανέλπιστα περίμεναν επί μακρόν, να τους αποδοθούν τα οφειλόμενα.