Αρχική Χωρίς κατηγορία Χάνει το Αστυνομικό Τμήμα το Λουτράκι

Χάνει το Αστυνομικό Τμήμα το Λουτράκι

Ψήφισμα των κατοίκων για την παραμονή του Α.Τ στο Δήμαρχο Λογοθέτη

Οι δημότες και γενικότερα οι ιδιοκτήτες οι¬κιών στην πόλη του Λουτρακίου αλλά καιεκτός του ιστού της πόλης, σας κρούουμε τον κώδωνα κινδύνου αποθωράκισης τηςασφάλειας των κατοίκων του Λουτρακίου και της ευρύτερης περιοχής. Συγκεκριμένα είναι απόφαση της κυβέρνησης να συρ-ρικνώσει πολλές αστυνομικές αρχές προς εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και ως εκ τούτου διαδίδεται η φήμη μετακίνησης του αστυνομικού τμήματος Λουτρακίου με την αιτιολογία αποφυγής του υψηλού ενοι¬κίου που διατίθεται για τη στέγαση του. Εμείς οι παρακάτω υπογραφόμενοι δημότες κάνουμε έκκληση όπως παραμείνει το αστυ¬νομικό τμήμα στην πόλη μας για τους παρα¬κάτω αναφερόμενους λόγους:
Τόσο οι κάτοικοι στο κέντρο της πόλης όσο και εκείνοι που διαμένουν σε απομακρυ¬σμένες περιοχές έχουμε υπάρξει παθόντες
ή μάρτυρες εγκληματικών πράξεων από την εγχώρια και εισαγόμενη εγκληματικότητα που συνεχώς αυξάνει.
ας, συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση της εγκληματικότητας εις Βάρος των πολιτώντης. Η άνθιση της διακίνησης ναρκωτικών ου¬σιών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πόλη
μας.
Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του δι¬οικητή και του υπόλοιπου προσωπικού τουαστυνομικού τμήματος Λουτρακίου να πε¬ριορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις
έκνομες ενέργειες αδίστακτων κακοποιών με τα λιγοστά υλικοτεχνικά μέσα που τους διαθέτουν, είναι γεγονός ότι το προσωπικό
δεν επαρκεί λόγω της τεράστιας έκτασης του ενοποιημένου Δήμου. Το αστυνομικό τμήμα όχι μόνο δεν πρέπει να μετακινηθεί, αλλά πρέπει να ενισχυθεί με ανθρώπινο και μη δυναμικό προς την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της πόλης μας. Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, ο ισχυρισμός της πολι¬τείας ότι για οικονομικούς λόγους πρέπει να μετακινηθεί το αστυνομικό τμήμα της πόλης μας στην Κόρινθο πρέπει να μας Βρει όλους αντίθετους. Σας καλούμε να εξαντλήσετε όλα τα μέσα που διαθέτετε, ώστε να παραμείνει η αστυνομική αρχή στην πόλη μας. Εναλλα¬κτικά, σας προτείνουμε να παραχωρήσετε κάποιον από τους ιδιόκτητους χώρους που διαθέτει ο δήμος μας όπως:^κτήριο “θρουβάλα”, Πνευματικό Κέντρο, τα γραφεία της ανατο¬λικής πλευράς,
Tα γραφεία ενός ορόφου πάνω από την Αγροτική Τράπεζα,
Tα γραφεία του ΚΕΠ στον πρώτο όροφο, στο ανάλγητο ελληνικό κράτος προκειμένου να στεγαστεί το αστυνομικό τμήμα. Κύριε Δήμαρχε, εσείς ως προασπιστής των συμφερόντων των Δημοτών σας, ορθώστε το ανάστημα σας και εξαντλείστε κάθε μέσο, έχοντας σαν απώτερο στόχο τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα όλων μας. Να είστε σίγουρος πως στην προσπάθεια και κινητο¬ποίηση σας θα έχετε εσείς προσωπικά και το Δημοτικό Συμβούλιο το λαό του δήμου μαςαρωγό και συμπαραστάτη. Έντυπα για υπογραφές μπορείτε να Βρείτε στο Βιβλιοπωλείο “Μάτζος”, στο Piccolo cafe και στο DVD CLUBL MATRIX. Να σημειώ¬σουμε ότι οι υπογραφές θα σταλούν και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.