Αρχική Ν. Κορινθίας Η επιστολή του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τέσσερις δήμους

Η επιστολή του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τέσσερις δήμους

Από τον σύλλογο εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε επιστολή τους στα προεδρεία των δημοτικών συβουλίων των δήμων Κορινθίων, Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, Βέλου-Βόχας και Νεμέας αναφέρεται:
«ΘΕΜΑ :Συγχωνεύσεις –καταργήσεις – υποβιβασμοί σχολικών μονάδων σχολικού έτους 2014-2015
Το υπουργείο Παιδείας με την εγκύκλιο, 169106/Δ4/7-11-2013 ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες από την εκπαιδευτική νομοθεσία μεταβολές (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί και μετατροπές) σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-15 με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της χώρας.
Για το λόγο αυτό καλεί του Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι 20- 11-2013.
1) Να καταχωρήσουν στο Σύστημα Καταγραφής (Survey) τις προτάσεις-εισηγήσεις τους για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 1966/91. 2) Να ζητήσουν εγγράφως τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβούλιων επί των προτάσεων για κάθε είδους σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, υποβιβασμό, κατάργηση και μετατροπές) και
Μαζί με τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα αποσταλούν α) βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τις λειτουργικές ανάγκες των προτεινόμενων προς ίδρυση σχολείων που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων δήμων και
β) βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών για τα προτεινόμενα προς συγχώνευση και κατάργηση σχολεία που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22-11-2010).
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κορινθίας Ομόφωνα καταγγέλλει την προσπάθεια Του Υπουργείου :
Να καταργήσει , να συγχωνεύσει, να υποβιβάσει σχολικές μονάδες για ακόμη μια φορά , σε βάρος των Μορφωτικών Δικαιωμάτων των μαθητών μας.
Όσοι συμβούλεψαν, εισηγήθηκαν, αποφάσισαν και έβαλαν την υπογραφή τους για τις σαρωτικές συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων, τα προηγούμενα χρόνια φέρουν ακέραια την ηθική ευθύνη για τη διάλυση των σχολικών μονάδων και είναι υπόλογοι σε εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ Χρέος όλων μας είναι, να αποκαλύψουμε και να ανατρέψουμε το ψευδεπίγραφο του «Νέου Σχολείου», για να μη βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να μην έχουμε απαντήσεις όταν τα παιδιά και τα εγγόνια μας ρωτήσουν κάποια στιγμή τι κάναμε όταν παίρνονταν αυτά τα μέτρα πουοδήγησαν στη διάλυση του δημόσιου σχολείου και στην απόλυτη εξαθλίωση τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της χώρας μας .
Καλούμε τα Δημοτικά Συμβούλια να γνωμοδοτήσουν αρνητικά στις προτάσεις-εισηγήσεις του Διευθυντή εκπαίδευσης για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων και να πάρουν απόφαση να μη γίνει καμιά κατάργηση ,συγχώνευση, υποβιβασμός σχολικής μονάδας του Δήμου τους.
Το Δ.Σ του συλλόγου μας σας καλεί να σταθείτε στο πλευρό των εκπαιδευτικών και από κοινού να δώσουμε τη μάχη ώστε να μην επιτρέψουμε την περαιτέρω διάλυση των σχολείων μας. Η παιδεία είναι Δημόσιο αγαθό!»