Αρχική Ν. Αρκαδίας Συνάντηση Προέδρου Επιμελητηρίου Αρκαδίας με τον Γ.Γ. της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και...

Συνάντηση Προέδρου Επιμελητηρίου Αρκαδίας με τον Γ.Γ. της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και τον Πρόεδρο του ΕΤΕΑΝ

Μετά τη συνάντηση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με το βουλευτή Αρκαδίας κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, οργανώθηκε, με πρωτοβουλία του τελευταίου, μία σειρά συναντήσεων με στελέχη κεντρικών φορέων για τα προβλήματα που απασχολούν όλους τους επαγγελματίες.
Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννη Μπουντρούκα και Προέδρου του Μεταποιητικού Τμήματος κ. Νίκου Τότση και του Γ.Γ. της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κ. Χ. Γκόρτσου, με την συμμετοχή και του κ. Κωνσταντινόπουλου.

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν το θέμα της ρύθμισης των πυρόπληκτων δανείων. Ο κ. Μπουντρούκας εξέθεσε στον κ. Γκόρτσο την δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι αρκαδικές επιχειρήσεις λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης και την απόγνωση στην οποία έχουν περιέλθει λόγω της αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις όσον αφορά στα πυρόπληκτα δάνεια που έχουν λάβει. Ο κ. Μπουντρούκας σημείωσε ότι είναι αναγκαία μία οριστική λύση στο θέμα αυτό με μία ρύθμιση στην οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν επιχειρήσεις, προκειμένου και οι ίδιες να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και οι τράπεζες να μη χάσουν τελείως τα χρήματά τους.
Ο κ. Μπουντρούκας παρουσίασε την πρόταση του Επιμελητηρίου σχετικά με τη ρύθμιση των πυρόπληκτων δανείων και συγκεκριμένα πρότεινε την ρύθμιση των δανείων αυτών. Δεδομένου ότι ο κ. Γκόρτσος απέκλεισε εξαρχής το ενδεχόμενο ρύθμισης των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων, η πρόταση περιορίστηκε στα μη εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο πυρόπληκτα δάνεια. Η πρόταση αφορά μία ρύθμιση των κεφαλαίων κίνησης για 10 χρόνια με μηνιαία καταβολή τοκοχρεολυτικής δόσης με μια περίοδο χάριτος και των δανείων που χορηγήθηκαν με την 26/8/2007 υπουργική απόφαση για 15-20 χρόνια με μηνιαία καταβολή τοκοχρεολυτικών δόσεων και περίοδο χάριτος και με συνολικό επιτόκιο (Euribor+περιθώριο+προμήθειες) το ανώτερο 5%.
Ο κ. Γκόρτσος επεσήμανε στον κ. Μπουντρούκα ότι η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών δεν μπορεί να επιβάλει μία τέτοια ρύθμιση συνολικά στις τράπεζες, καθώς αυτό θα αποτελούσε μη επιτρεπόμενη από την πλευρά της παρέμβαση στον ανταγωνισμό και πρότεινε την απευθείας διαπραγμάτευση με τις 4 μεγάλες τράπεζες που έχουν δημιουργηθεί μετά τις συγχωνεύσεις.
Ως αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής, το Επιμελητήριο Αρκαδίας πρόκειται να πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους Διοικητές των τραπεζών, προκειμένου να τους παρουσιάσει την πρότασή του για τη ρύθμιση των πυρόπληκτων δανείων.

ΕΤΕΑΝ
Ο κ. Μπουντρούκας συναντήθηκε την ίδια ημέρα και με τον Πρόεδρο του ΕΤΕΑΝ κ. Γ. Γεροντούκο, προκειμένου να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τις δράσεις του ΕΤΕΑΝ.
Το πρώτο θέμα που συζητήθηκε ήταν οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην εξέταση και έγκριση των φακέλων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’οίκον». Οι τράπεζες ισχυρίζονται ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται στις ίδιες, αλλά στην Επιτροπή του Υπουργείου που κάνει τον ενδιάμεσο έλεγχο μεταξύ τραπεζών και ΕΤΕΑΝ. Ο κ. Γεροντούκος είπε ότι σύμφωνα με όσα γνωρίζει η συγκεκριμένη Επιτροπή συνεδριάζει αρκετά τακτικά και δεν υπάρχουν ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Ο κ. Μπουντρούκας ζήτησε να υπάρξει σχετική παρέμβαση προκειμένου η συγκεκριμένη Επιτροπή να συνεδριάζει σε ακόμα πιο σύντομα διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, προκειμένου να προχωρήσουν με πιο γοργούς ρυθμούς οι συγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος.
Ο κ. Γεροντούκος παρουσίασε στον κ. Μπουντρούκα την πολύ σημαντική δράση του ΕΤΕΑΝ για την παροχή εγγύησης προς τις Τράπεζες για όσους έχουν ενταχθεί σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, υπάρχει από το ΕΤΕΑΝ παροχή εγγυήσεως υπέρ μικρομεσαίων επιχειρήσεων έως και 80% του τραπεζικού δανείου που λαμβάνεται για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων. Η διάρκεια της εγγύησης μπορεί να ανέλθει έως 1Ο έτη, εφόσον πρόκειται για επενδυτικά δάνεια ή δάνεια κεφαλαίου κινήσεως, και έως 3 έτη εφόσον πρόκειται για δάνεια προκαταβολής επιχορήγησης. Οι όροι των εγγυώμενων δανείων (ποσό – διάρκεια – επιτόκιο – περίοδος χάριτος – εξασφαλίσεις) διαμορφώνονται ελεύθερα μεταξύ τραπέζης και δανειολήπτη, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της απόφασης υπαγωγής και την ύπαρξη της εγγύησης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.
Ο κ. Μπουντρούκας αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα, αν και θα ήταν ακόμα πιο θετική για τις επιχειρήσεις η εγγύηση έως και 100% του δανείου.
Επίσης, συζητήθηκε το θέμα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και ειδικότερο ο τρόπος έγκρισης των δανείων που αυτό παρείχε σε συνεργασία με τις τράπεζες, με το 50% να χορηγείται από την Τράπεζα και το 50% από το ΤΕΠΙΧ. Δυστυχώς, όμως, οι Τράπεζες απαιτούσαν εγγυήσεις από τις επιχειρήσεις για το 100% του δανείου, ενώ η προσδοκία τους ήταν ότι δε θα χρειαστεί να εγγυηθούν για το 50% του ΤΕΠΙΧ. Αυτό δημιουργήσεις δυσκολίες σε πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες τελικά δεν μπόρεσαν να αιτηθούν ή να λάβουν αυτά τα δάνεια.
Τέλος, συζητήθηκε το πολύ θετικό μέτρο της παροχής εγγύησης με χαμηλό κόστος προμηθείας για κάλυψη της έκδοσης εγγυητικών επιστολών εκ μέρους των τραπεζών υπέρ των προμηθευτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ποσοστό 50% του εν ισχύ υπολοίπου τους και για διάστημα 2 ετών. Η εγγύηση μπορεί να ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 150.000 ανά επιχείρηση με ελάχιστο Ευρώ 10.000. Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν να εκδοθούν για προμηθευτές εσωτερικού ή εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξιοπιστία απέναντι στους προμηθευτές τους και μπορούν να συμφωνήσουν καλύτερους όρους αποπληρωμής των προμηθειών τους.