Αρχική Ν. Αρκαδίας “Ενίσχυση ΜΜΕ – Μεταποίηση , τουρισμός , εμπόριο, υπηρεσίες ΕΣΠΑ 2007-2013”

“Ενίσχυση ΜΜΕ – Μεταποίηση , τουρισμός , εμπόριο, υπηρεσίες ΕΣΠΑ 2007-2013”

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τα μέλη του για την έκδοση των αναλυτικών αποτελεσμάτων της Δράσης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».
Με την απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, και μετά από τις παρεμβάσεις των Επιμελητηρίων, δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν με βαθμό πάνω από τη βάση (50) όπως προβλέπει η απόφαση.
Εφιστούμε τη προσοχή των επενδυτών στη βασική προϋπόθεση για την ένταξη των πρόσθετων έργων, η οποία είναι:
α. Η υποβολή έως την 28.02.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και
β. Η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα www.arcadianet.gr