Αρχική Ν. Αχαΐας Συνάντηση εργασίας για τις «Έξυπνες Στρατηγικές στη Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης βασισμένων στην...

Συνάντηση εργασίας για τις «Έξυπνες Στρατηγικές στη Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης βασισμένων στην Καινοτομία» στην Πάτρα

Οι Έξυπνες Στρατηγικές για τη Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης, βασισμένων στην Καινοτομία, ήταν το αντικείμενο της συνάντησης εργασίας (Peer Review), που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, μεταξύ στελεχών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εκπροσώπων των Περιφερειών Flevoland (Ολλανδία), Bologna (Ιταλία), Tampere (Φιλανδία) και της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών (AER).

Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια του έργου “SMART EUROPE”, στο οποίο συμμετέχει το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, και σκοπό είχε να εξεταστούν ζητήματα, όπως οι κεντρικές και περιφερειακές πολιτικές για την καινοτομία, την απασχόληση, τη συνεργασία μεταξύ Ακαδημαϊκού Χώρου και των Επιχειρήσεων, την ενίσχυση των ΜΜΕ και των start-ups, πολιτικές συνεργασιών (π.χ., clustering), κ.α.

Από την πλευρά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συμμετείχαν, ο Διευθυντής του Γραφείου του κ. Γενικού Γραμματέα Δημήτρης Μήλιος, ο ειδικός σύμβουλος Κώστας Κατσιγιάννης, και ο ειδικός επιστήμονας Πληροφορικής Στέφανος Μίχος, ο οποίος συντόνισε τη συζήτηση, ενώ το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών εκπροσώπησε ο Διευθυντής του Γεράσιμος Μεντζελόπουλος.