Αρχική Ν. Κορινθίας Πρώην Δήμαρχος της Κορινθίας καταδικάστηκε για… άσφαλτο 200 μέτρων!

Πρώην Δήμαρχος της Κορινθίας καταδικάστηκε για… άσφαλτο 200 μέτρων!

Σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή και τα έξοδα της δίκης εκ € 500, καταδίκασε με την υπ’ αρ. 93/2013 απόφασή του το Πενταμελές Εφετείο Ναυπλίου σε πρώην δήμαρχο για άσφαλτο 200 μέτρων μήκους και 4 πλάτους που είχε ρίξει στην κηρυχθείσα αναδασωτέα περιοχή στον οικισμό Βαμβακιές της κοινότητας Πισσίων του πρώην δήμου Λουτρακίου Περαχώρας.

Το Δικαστήριο καταδίκασε π. Δήμαρχο Λουτρακίου κρίνοντας ουσιαστικά αβάσιμους τους ισχυρισμούς του ότι δεν γνώριζε ότι η προς; ασφαλτόστρωση οδός βρισκόταν εντός αναδασωτέας εκτάσεως, ότι ο δρόµος αυτός είχε διανοιχθεί παράνοµα, ότι πίστευε ότι η οδός αυτήείχε διανοιχθεί νοµίµως, ότι την απόφαση ασφαλτόστρωσης έλαβε το δηµοτικό συµβούλιο, όφειλε δε να την εκτελέσει και τέλος ότι ουδεµία εντολή έδωσε ο ίδιος για την ασφαλτόστρωση του επίµαχου δρόµου.

Στο σχέδιο της απόφασης σύμφωνα με πληροφορίες του loutraki-press αναφέρεται ότι το δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος τότε αιρετός επί 2 τουλάχιστον 4ετίες δήµαρχος γνώριζε πολύ καλά από καταγγελίες, αλλά και από την σωρεία των προβληµάτων που είχαν δηµιουργήσει οι αυθαίρετοι οικισµοί στους οποίους οδηγούσε ο επίµαχος δρόµος, τον χαρακτήρα της µείζονος εκτάσεως ως αναδασωτέας, τον αυθαίρετο χαρακτήρα του επίµαχου δρόµου, είχε λάβει προειδοποιήσεις από το Δασαρχείο Λουτρακίου για αποφυγή ενεργειών στην αναδασωτέα έκταση, εν τούτοις δε, για ψηφοθηρικούς λόγους, προεδρεύοντας στο δηµοτικό συµβούλιο έλαβε την ως άνω απόφαση ασφαλτοστρώσεως του επίµαχου δρόµου, αν και γνώριζε ότι επιχειρεί σε αναδασωτέα έκταση.

Επισημαίνεται ότι πρωτόδικα ο πρώην Δήμαρχος είχε καταδικασθεί από το τριμελές Εφετείο Ναυπλίου σε ποινή φυλάκισης ενός έτους, αλλά το πενταμελές Εφετείο για να προβεί στη μείωση της ποινής του έλαβε υπόψη το βαθµό της εγκληµατικής του διάθεσης, όπως εκδηλώθηκε στην πράξη του αυτή, τα αίτια από τα οποία ορµήθηκε για να διαπράξει το έγκληµα, την αφορµή που του δόθηκε, το σκοπό που επεδίωξε κατά τα αναφερόµενα στο σκεπτικό, το χαρακτήρα του και το βαθµό της ανάπτυξής του, τις ατοµικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον προηγούµενο βίο του, τη διαγωγή του µετά την πράξη, και ιδιαίτερα τη µετάνοια που επέδειξε και την προθυµία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του.