Αρχική Χωρίς κατηγορία Αύξηση κεφαλαίου στην Συνεταιριστική Πελοποννήσου έως τις 31/10

Αύξηση κεφαλαίου στην Συνεταιριστική Πελοποννήσου έως τις 31/10

Σε αύξηση του συνεταιριστικού της κεφαλαίου για την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier I σε επίπεδα που θα υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, προχωρά η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου.Η αύξηση κεφαλαίου με δημόσια προσφορά ξεκινά τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, με στόχο την άντληση νέων κεφαλαίων έως 18 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και τη διάθεση έως 190.000 νέων μερίδων, ονομαστικής αξίας 48,92 ευρώ και με τιμή διάθεσης 95 ευρώ έκαστη. Παράλληλα, θα

διανεμηθούν δωρεάν έως 38.000 νέες μερίδες σε αναλογία 1 νέα μερίδα για κάθε 5 νέες μερίδες που θα αγοραστούν (ή πολλαπλάσια του 5). Η διάθεση των μερίδων και στις δύο περιπτώσεις θα γίνει με σειρά προτεραιότητας προς τα παλαιά και νέα μέλη, ενώ τα συνολικά εκτιμώμενα έσοδα από την αύξηση υπολογίζονται μέχρι 18.050.000 ευρώ.

Οι νέες μερίδες θα πιστωθούν στους μεριδιούχους στις 4 Νοεμβρίου.Σημειώνεται ότι όλο το χρονοδιάγραμμα της αύξησης εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.Σύμφωνα με τη διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου, η γενναία κεφαλαιακή ενίσχυση είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση μίας ασφαλούς και δημιουργικής πορείας σε ένα περιβάλλον όπου αυξάνονται ο ανταγωνισμός, οι απαιτήσεις, οι κίνδυνοι και οι κανόνες εποπτείας. Επιπλέον, τα νέα κεφάλαια θα επιτρέψουν την υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου που εκτείνεται μέχρι το 2018. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Τράπεζας Πελοποννήσου κ. Γιώργος Δαλαμαρίνης, στόχος είναι μέσα στην τριετία 2014-2016 η Τράπεζα να παρουσιάσει ρυθμούς ανάπτυξης που θα την σταθεροποιήσουν σε μέγεθος και αξιοπιστία και θα την καταστήσουν βασικό οικονομικό παράγοντα της Πελοποννήσου.

Σημειώνεται ότι μετά την παύση λειτουργίας της Αχαϊκής Τράπεζας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, σχεδιάζει την επέκταση του δικτύου της στη Δυτική Πελοπόννησο, με τη λειτουργία υποκαταστημάτων σε Πάτρα και Πύργο. Πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες και θα λειτουργήσουν θυρίδες καταθέσεων, καλύπτοντας τις ανάγκες εξυπηρέτησης συναλλαγών μελών και πελατών της Τράπεζας που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιοχές. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προώθηση νέων υπηρεσιών και προϊόντων προς όλους τους πολίτες της περιφέρειας Πελοποννήσου.