Αρχική Χωρίς κατηγορία Και εσείς Πρόεδρε τι κάνετε ;

Και εσείς Πρόεδρε τι κάνετε ;

Διαβάζει κανείς με έκπληξη μεγάλη την Επιστολή του προέδρου του εργατικού κέντρου Κορίνθου Κώστα Κατεμή στο Υπουργείο Εργασίας. Το Θέμα της επιστολής καθ όλα σοβαρό, οι μεγάλες ελλείψεις στην επιθεώρηση εργασίας η οποία διαθέτει πλέον μόνο ένα άτομο για τον έλεγχο 10.000 επιχειρήσεων με άμεση συνέπεια την ατιμωρησία, την αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας και φυσικά την συσσώρευση των τριμερών και των καταγγελιών. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση όμως και φυσικά αναδύει και τις ευθύνες των τοπικών συνδικαλιστών, είναι η αναφορά πως το θέμα είχε θιγεί προς το Υπουργείο την 1η Οκτωβρίου του 2012 και « από τότε δυστυχώς και για έναν χρόνο δεν έχετε προβεί σε καμία ενεργεία για την στελέχωση της υπηρεσίας με ελεγκτές ,» αναφέρει ο πρόεδρος στην επιστολή του. Αλήθεια Πρόεδρε όμως, η δική σας παρέμβαση ολοκληρώνεται εκεί; Σε μια επιστολή κάθε έτος;
Οι διαπιστώσεις δυστυχώς δεν φτάνουν, μια επιστολή δεν σημαίνει πράξη, το αποτέλεσμα έχει ουσία και δυστυχώς αυτό είναι μηδενικό, εκ τούτου λοιπόν στο σημείο που λέτε «οι εξαγγελίες σας για πάταξη της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας και τήρησης της εργατικής νομοθεσίας, είναι κενό γράμμα και στερούνται περιεχομένου. Παρακαλούμε πείστε μας για το αντίθετο» υπάρχουν και δικές σας ευθύνες. Οι εργαζόμενοι της Κορινθίας ζητούν και εκείνοι από εσάς να τους πείσετε πως μπορείτε να κάνετε και άλλα για τα συμφέρον τους πέραν μιας επιστολής το έτος!