Αρχική Ν. Αργολίδος Σε ποιες περιοχές της Κορινθίας απαγορεύεται η κυκλοφορία λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Σε ποιες περιοχές της Κορινθίας απαγορεύεται η κυκλοφορία λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Στα πλαίσια εφαρμογής του μέτρου της Απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στις διατάξεις του ν. 998/1979 (Α ́ 289), οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 136896/01.05.2024 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας με ΑΔΑ: 6ΦΣ87Λ1-Μ72

 

Συνημμένη:

Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΛΗΣ