Αρχική Περ. Πελοποννήσου Συνεδρίασε η Επιτροπή Ενημέρωσης και Διαβούλευσης επί θεμάτων Τουρισμού και Εξωστρέφειας της...

Συνεδρίασε η Επιτροπή Ενημέρωσης και Διαβούλευσης επί θεμάτων Τουρισμού και Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Με σκοπό την ενημέρωση όλων των παρατάξεων για την πορεία των θεμάτων που αφορούν τον τομέα του Τουρισμού, συνεδρίασε την Πέμπτη 4 Ιουλίου, η σχετική Επιτροπή Ενημέρωσης και Διαβούλευσης, στην έδρα της Περιφέρειας, την Τρίπολη.

Κεντρικά ζητήματα ήταν η ενημέρωση για το περιεχόμενο της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Τουρισμού, που έγινε, την περασμένη εβδομάδα, στην Αθήνα, καθώς και η ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής.

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής, Αθανάσιος Μιχελόγγονας, ανέφερε: «Προχωρήσαμε στη συνεδρίαση με σκοπό την ενημέρωση όλων των παρατάξεων για όσα κάνουμε στον τομέα του τουρισμού.

Στόχος μας είναι η διασφάλιση ότι η περιφερειακή ανάπτυξη συμβαδίζει με τις τουριστικές προτεραιότητες και ευελπιστούμε στη συνεργασία όλων των φορέων.

Πραγματοποιήθηκε και ευρύτερη συζήτηση, όχι μονό περί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως η ταυτότητα του προορισμού, η στρατηγική της Περιφέρειας για θέματα πολιτισμού και οι μηχανισμοί συνεργασίας με άλλους εταίρους του οικείου οικοσυστήματος του Τουρισμού».