Αρχική Περ. Πελοποννήσου Συνεδρίασε η Επιτροπή Ενημέρωσης και Διαβούλευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συνεδρίασε η Επιτροπή Ενημέρωσης και Διαβούλευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τα θέματα του τουρισμού απασχόλησαν την Επιτροπή Ενημέρωσης και Διαβούλευσης που συνεδρίασε στην Τρίπολη.

Βασικό θέμα συζήτησης ήταν η πορεία υλοποίησης του προγράμματος της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης τουρισμού και πρόεδρος της επιτροπής, Αθανάσιος Μιχελόγγονας, ανέφερε: «Προχωρήσαμε στη συνεδρίαση με σκοπό την ενημέρωση όλων των παρατάξεων για όσα κάνουμε στον τομέα του τουρισμού. Στόχος μας είναι η διασφάλιση ότι η περιφερειακή ανάπτυξη συμβαδίζει με τις τουριστικές προτεραιότητες και ευελπιστούμε στη συνεργασία όλων των φορέων.

Πραγματοποιήθηκε και ευρύτερη συζήτηση, όχι μονό περί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως η ταυτότητα του προορισμού, η στρατηγική της Περιφέρειας για θέματα πολιτισμού και οι μηχανισμοί συνεργασίας με άλλους εταίρους του οικείου οικοσυστήματος του Τουρισμού».