Αρχική Ν. Αρκαδίας Δήμος Τρίπολης:«Αισθητική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός οδού Καραϊσκάκη(ΤΜΗΜΑ ΑΛΣΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ)»

Δήμος Τρίπολης:«Αισθητική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός οδού Καραϊσκάκη(ΤΜΗΜΑ ΑΛΣΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ)»

Ο Δήμος Τρίπολης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

” Αισθητική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός οδού Καραϊσκάκη (τμήμα Άλσος Αγ. Γεωργίου-

Κέντρο)” εκτιμώμενης αξίας 1.427.419,35 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).

Διαβάστε τα σχετικά αρχεία, εδώ.