Αρχική Ν. Αργολίδος ΔΕΥΑ Ναυπλίου: Ξεκίνησε η χρήση νερού Αναβάλου στο δίκτυο ύδρευσης – Ακατάλληλο...

ΔΕΥΑ Ναυπλίου: Ξεκίνησε η χρήση νερού Αναβάλου στο δίκτυο ύδρευσης – Ακατάλληλο το νερό για πόση

Στα πλαίσια της υπεύθυνης, επισταμένης και καθημερινής παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού, θέλουμε να σας ενημερώσουμε:

Την τελευταία περίοδο παρατηρείται μία σταδιακή επιδείνωση της ποιότητας του αντλούμενου νερού από τις πηγές της Λέρνης, που αποτελούν την κύρια πηγή υδροδότησης του Δήμου μας. Αυτό οφείλεται στην παρατεταμένη ανομβρία και συγχρόνως στην υψηλή ζήτηση πόσιμου νερού από το δίκτυο της ΔΕΥΑΝ.

Η καθημερινή χαμηλή στάθμη των πηγών μας οδηγεί στον περιορισμό της άντλησης του νερού ώστε αυτές να προστατευτούν.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προκειμένου να καλύψει την ζήτηση, θα χρησιμοποιήσει  νερό από τις πηγές Αναβάλου με ποσοστό ανάμειξης ανάλογα με τις ανάγκες.

Αυτό έχει ως επακόλουθη συνέπεια την μείωση της ποιότητας του νερού προς ανθρώπινη κατανάλωση.

Για την χρήση του νερού από την πηγή του Αναβάλου η Δ.Ε.Υ.Α.Ν έχει άδεια χρήσης για υδρευτικούς σκοπούς από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Με αίσθημα ευθύνης, και όπως είχαμε δεσμευτεί,  θα ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για την ποιότητα του νερού.
Για όλες τις άλλες χρήσεις το νερό είναι κατάλληλο (παρασκευή φαγητού, κ.α.).