Αρχική Ν. Μεσσηνίας BINTEO: Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΠΡΩΤΙΕΣ ΣΕ...

BINTEO: Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΠΡΩΤΙΕΣ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027, συνήλθε στην 3η Συνεδρίασή της, την Τρίτη 25 Ιουνίου στην Καλαμάτα, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, στην οποία παρέστησαν 41 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 61 μελών (26 δια ζώσης και 15 διαδικτυακά), και 6 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 9 μελών.

Τις αναπτυξιακές της προοπτικές ενισχύει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με το πρόσημο να είναι θετικό για το κλείσιμο του προηγούμενου προγράμματος. Οι βάσεις για τα όσα αναπτύσσονται στο νέο σχεδιασμό 2021-2027 τέθηκαν σε μια ευρεία διαβούλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα. Οι πόροι είναι αυξημένοι κατά 60%, ενώ στα θετικά η πρωτιά στην απορρόφηση.

«Η στρατηγική μας συνάδει με τις Ενωσιακές και Εθνικές πολιτικές, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειάς μας, τις οποίες θέτουμε ως προτεραιότητα. Στόχος μας είναι να οδηγήσουμε την Πελοπόννησο στην πορεία σύγκλισης με τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε στην εισήγησή του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, κατά τη διάρκεια της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027.

BINTEO: