Αρχική Eπικαιρότητα Συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συνεδρίασε, την Πέμπτη 13 Ιουνίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, η Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αναπληρωτής Περιφερειάρχη, Χρήστος Λαμπρόπουλος, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Αρχικά, να σημειώσω πως πήραμε σημαντικές αποφάσεις για έργα που πρέπει να εκτελεστούν άμεσα ώστε να μην χαθούν οι προγραμματισμένες προθεσμίες. Σχετικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης στέκομαι σε δύο διαγωνισμούς έργων.  Ο ένας είχε να κάνει με την συντήρηση κοίτης και τον καθαρισμό ρεμάτων στην ΠΕ Αργολίδας και ο δεύτερος με το «Γεύμα Αγάπης» στην Κόρινθο, ενώ έχουμε πλέον οριστικό ανάδοχο στα βελτιωτικά έργα στο γήπεδο της Αγίας Παρασκευής στη Μονεμβασιά».

Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν τα έργα:

-Έγκριση διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και λοιπών τευχών για τη σύναψη Δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2024»,Π/Υ : 250.000,00 €.

-Έγκριση όρων ανοικτού, ηλεκτρονικού, άνω των ορίων διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ» ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ».

-Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΝΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», προϋπολογισμός 191.000,00 €.