Αρχική Ν. Κορινθίας Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Χ. Δήμας

Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Χ. Δήμας

Δεν προέκυψε κάτι διαφορετικό, όσον αφορά την είσοδο βουλευτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην κυβέρνηση, μετά και την ανακοίνωση της νέας σύνθεσης αυτής.

Η μόνη αλλαγή είναι αυτή του Χρίστου Δήμα.

Θα αναλάβει υφυπουργός.