Αρχική Eπικαιρότητα Αλλαγή παρόχου ρεύματος μέσω gov.gr – Δεν θα απαιτούνται δικαιολογητικά

Αλλαγή παρόχου ρεύματος μέσω gov.gr – Δεν θα απαιτούνται δικαιολογητικά

Προ των πυλών βρίσκεται η νέα δυνατότητα για την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος μέσω gov.gr. Με μόλις μερικά κλικ οι ενδιαφερόμενοι, σύντομα, θα έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε νέο προμηθευτή χωρίς την παραμικρή ανταλλαγή φυσικών ή ψηφιακών εγγράφων.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως δεν θα απαιτούνται δικαιολογητικά μιας και όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα υπάρχουν στην πλατφόρμα.

Οι χρήστες που θα θελήσουν να αλλάξουν πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος θα λαμβάνουν μια ειδοποίηση στο ψηφιακό πορτοφόλι (gov.gr wallet) με την οποία θα ενημερώνονται σχετικά και κατόπιν θα πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την άντληση των απαραίτητων στοιχείων.

Η νέα υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα παρουσιαστεί σύντομα στο κοινό.

Πώς αλλάζω πάροχο ρεύματος

Μέχρι να δοθεί η δυνατότητα η υπηρεσία να περάσει gov.gr για να αλλάξει ένας καταναλωτής πάροχο ηλεκτρονικά χρειάζεται πρώτα να συγκεντρώσει κάποια απαραίτητα έγγραφα.

  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής/άδειας διαμονής
  • Επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί το ΑΦΜ
  • Τελευταίο λογαριασμό ρεύματος από τον προηγούμενο προμηθευτή και αποδεικτικό της πληρωμής ή της ρύθμισής το
  • Ένδειξη του μετρητή (π.χ. φωτογραφία)

Αν θέλετε η νέα σύμβαση να γίνει από άλλο πρόσωπο: 

  • Επικυρωμένη εξουσιοδότηση (πρωτότυπη ή απλή φωτοτυπία) από ΚΕΠ ή μέσω gov.gr
  • Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια παραμονής/διαμονής του εξουσιοδοτούμενου

Για το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, αν η νέα σύμβαση παραμείνει στο ίδιο όνομα με αυτό που υπάρχει καταχωρημένο στο σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τα ισχύοντα από τη ΡΑΕ, δεν απαιτείται ο έλεγχος Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).