Αρχική Eπικαιρότητα Πανελλαδικές 2024: Με το μάθημα της Γλώσσας ξεκινούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Πανελλαδικές 2024: Με το μάθημα της Γλώσσας ξεκινούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Με το μάθημα Γενικής Παιδείας, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 31 Μαϊου, η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ). Διεκδικούν μία από τις 68.851 θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου για τα ΓΕΛ και ακολουθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων μεταξύ 18 και 28 Ιουνίου για όλους τους υποψηφίους – ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Η γραπτή δοκιμασία ξεκίνησε στις 8:30 καιη διάρκειά της είναι τρίωρη.

Το protothema.gr θα παρουσιάσει τα θέματα και τις απαντήσεις μετά τις 10 το πρωί σε συνεργσία με τα φροντιστήρια Πουκαμισάς.

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Η χρήση μολυβιού δεν επιτρέπεται για τις απαντήσεις, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από τις οδηγίες των θεμάτων. Γόμα και ξύστρα επιτρέπονται.
Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.
Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.
Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).
Τι δεν επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα οι υποψήφιοι:

Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.
Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).
Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και
επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Σχετικά με τα κινητά

Απαγορεύεται η κατοχή, έστω και απενεργοποιημένου, κινητού μέσα στην αίθουσα εξέτασης. Ο εντοπισμός του αποτελεί λόγο ικανό για να μηδενιστεί το γραπτό.Εάν ο υποψήφιος έχει μαζί του κινητό, οφείλει κατά την προσέλευσή του, να το παραδώσει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Η παραλαβή του κινητού από τον υποψήφιο γίνεται μετά τη λήξη της εξέτασης, κατά την αποχώρησή του.

Συστάσεις για την καλύτερη διαχείριση του τετραδίου

Οι δεκαέξι σελίδες του τετραδίου, που διανέμεται στους υποψηφίους θεωρούνται επαρκείς για να συμπληρώσουν τις απαντήσεις τους. Σημειώνεται, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να δοθεί επιπλέον τετράδιο σε κανέναν υποψήφιο. Εάν χρειαστεί πρόχειρο, ο υποψήφιος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα τελευταία φύλλα του τετραδίου, με την προϋπόθεση ότι αναγράφει ευκρινώς την ένδειξη ‘Πρόχειρο’ στις σελίδες, που θα χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό και οι οποίες δεν βαθμολογούνται.

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι κατά την αναγραφή των ονομαστικών τους στοιχείων στην αρχή της εξέτασης όσο και κατά τη συμπλήρωση των απαντήσεων, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται ούτε να διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου τους, ούτε να τσαλακώνουν το ίδιο το τετράδιο.

Τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης του μαθήματος Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Για την εξέταση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» Γενικής Παιδείας, οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε ενιαία τρίωρη εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου.

Δίνονται στους υποψηφίους δύο ή τρία κείμενα, τα οποία δεν εμπεριέχονται στα διδακτικά βιβλία, που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος, συνολικής έκτασης έως τρεις σελίδες, ένα εκ των οποίων είναι λογοτεχνικό, σε ολοκληρωμένη ή αποσπασματική μορφή, (ποίημα, διήγημα, μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο)· τα υπόλοιπα κείμενα μπορεί να είναι σε ολοκληρωμένη, ελαφρώς διασκευασμένη ή αποσπασματική μορφή: δημοσιογραφικά άρθρα, συνεντεύξεις, κριτικές, δοκίμια, επιστημονικά κείμενα, αφίσες με λεζάντα, πληροφοριακά κείμενα με εικόνες, σκίτσα, πίνακες ή διαγράμματα κ.ά.), διαφορετικά μεταξύ τους ως προς το κειμενικό είδος, ώστε να αποτιμάται η αναγνωστική ικανότητα των υποψηφίων σε ποικιλία κειμενικών ειδών. Τα κείμενα μπορούν να συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια.

Για τα κείμενα αυτά τίθενται τέσσερα συνολικά θέματα μέσω των οποίων αποτιμάται η ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν στάσεις, αξίες, ιδέες κ.ά. βασιζόμενοι σε στοιχεία των κειμένων, καθώς επίσης να παράγουν ερμηνευτικό και κριτικό λόγο. Τα θέματα προτείνεται να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και να τίθενται περιορισμοί στην έκταση των απαντήσεων (όπου χρειάζεται). Το νοηματικό περιεχόμενο των μη λογοτεχνικών κειμένων πρέπει να είναι συναφές με κάποιον ή κάποιους από τους θεματικούς άξονες, που προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα.

Τα κείμενα συνοδεύονται από τα εξής θέματα:

1 . Το πρώτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη συνοπτική νοηματική απόδοση από τους υποψηφίους μέρους ενός κειμένου ή τη συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνονται σε ένα κείμενο για κάποιο ζήτημα. Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες.

2. Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αναλύεται σε τρία ερωτήματα, διαφορετικά μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να είναι κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της απάντησης. Ένα από αυτά μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα.

Τα ερωτήματα σχετίζονται με:

α) Την αξιοποίηση του πλαισίου των κειμένων (κοινωνικού, ιστορικού, πολιτιστικού, του χώρου και του χρόνου) με σκοπό την κατανόηση των λόγων και των ενεργειών των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών) που αναφέρονται στα κείμενα, και των σχέσεων μεταξύ τους,

β) τον εντοπισμό και την ερμηνευτική προσέγγιση σκοπών, στάσεων, βασικών θέσεων και προθέσεων του συντάκτη/συντακτών των κειμένων, καθώς και την τεκμηρίωση της βασικής ιδέας του κειμένου,

γ) την αξιολόγηση της συνάφειας ιδεών, επιχειρημάτων, τίτλων, υπότιτλων, εικόνων κ.ά. με μια θέση, άποψη ή ζήτημα που θέτει το κείμενο και της αποδεικτικής τους αξίας,

δ) τον εντοπισμό και τη συσχέτιση συγκεκριμένων κειμενικών δεικτών που οργανώνουν το κείμενο ως σημασιοδοτημένη κατασκευή – δηλαδή, οι υποψήφιοι να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο δείκτες (π.χ. λεξιλόγιο, ρηματικά πρόσωπα, στίξη, εκφραστικά μέσα, τρόπους σύνταξης, κ.ά.) και να αναγνωρίζουν τη λειτουργία τους στο κείμενο,

ε) την αναγνώριση και την ερμηνευτική προσέγγιση του τρόπου σύνδεσης και οργάνωσης ιδεών, προτάσεων, παραγράφων ή διαφόρων σημειωτικών τρόπων σε ένα κείμενο, αφού λάβουν οι υποψήφιοι υπόψη το επικοινωνιακό πλαίσιο και τα κοινωνικά συμφραζόμενα,

στ) τη σύγκριση των μη λογοτεχνικών κειμένων ως προς τις θέσεις, τον τρόπο πραγμάτευσης του θέματος, την πειστικότητα, την αποτελεσματική μετάδοση του νοήματος κ.ά.

Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες, που επιμερίζονται σε κάθε ερώτημα ανάλογα με τη βαρύτητά τους (15+10+10). Τα υποερωτήματα, επίσης, βαθμολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητά τους.

3. Το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο και αφορά στην παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, με το οποίο επιδιώκεται οι υποψήφιοι, αφενός να αναπτύσσουν κρίσιμα θέματα/ερωτήματα που πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά κειμενικούς δείκτες ή και στοιχεία συγκειμένου, αφετέρου να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στα θέματα/ ερωτήματα αυτά, τεκμηριώνοντας τις προσωπικές τους θέσεις. Η προβλεπόμενη έκταση της απάντησης μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 200 λέξεις. Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.

Στα παραπάνω θέματα χρειάζεται να είναι σαφής και προσεκτική η διατύπωση των ερωτημάτων, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις στις απαντήσεις των υποψηφίων.

4. Το τέταρτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη γραπτή παραγωγή κριτικού λόγου, 300 έως 400 λέξεις (ανάλογα με τη βαρύτητα του θέματος), το οποίο ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (σκοπό, πομπό, αποδέκτες, κειμενικό είδος) και ζητεί από τους/τις υποψηφίους/ες την ανάπτυξη τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης, τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με προβλήματα, θέσεις, στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το κείμενο/θέτουν τα κείμενα αναφοράς. Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών 2024 για τα ΓΕΛ

Οι Πανελλαδικές για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, με το μάθημα Γενικής Παιδείας, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Την Τρίτη 4 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Θα μεσολαβήσει ένα κενό εξετάσεων, λόγω της διεξαγωγής των Ευρωπαϊκών Εκλογών στις 9 Ιουνίου.

Οι Πανελλαδικές θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 12 Ιουνίου, με τα μαθήματα της Ιστορίας (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), της Φυσικής (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), της Οικονομίας (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Ειδικά μαθήματα και πρακτική δοκιμασία για ΤΕΦΑΑ

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 18 έως και τις 28 Ιουνίου 2024.

Η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας όλων των υποψηφίων – ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως και τις 28 Ιουνίου.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων έχει ως εξής:

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024: Αγγλικά
Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024: Γερμανικά
Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024: Ελεύθερο Σχέδιο
Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024: Γραμμικό Σχέδιο
Σάββατο 22 Ιουνίου 2024: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία
Τρίτη 25 Ιουνίου 2024: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία
Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024: Γαλλικά
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024: Ισπανικά
Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024: Ιταλικά

Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες, των Σχεδίων είναι έξι (6) ώρες, της «Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο και της «Μουσικής Αντίληψης, Θεωρίας και Αρμονίας», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεισήμισι ώρες (3 ώρες και 30 λεπτά).

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30, μέχρι τις 11:30 για το μάθημα με ώρα εξέτασης 12:00 και μέχρι τις 11:00 για το μάθημα με ώρα εξέτασης 11:30.

Σχετικά με τις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις

Φέτος, περίπου 90.000 υποψήφιοι συνολικά διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 θα ανέλθει στις 68.851, αυξημένος κατά 277 θέσεις σε σχέση με πέρυσι. Μεγάλο μέρος των θέσεων – 100 – αφορά στο νέο τμήμα Ψυχολογίας που θα λειτουργήσει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Διδυμότειχο).

Εκτός των ανωτέρω, αναμένεται να προστεθούν οι θέσεις για τα ένστολα τμήματα, δηλαδή το Στρατό, το Λιμενικό, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Καθοριστικό ρόλο για την εισαγωγή των υποψηφίων, αναμένεται να παίξει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού. Περίπου στα τέλη Ιουλίου αναμένεται η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής.

Πότε ξεκινά η υποβολή των μηχανογραφικών

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ειδικών μαθημάτων την Παρασκευή 28 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψήφιους.

Εφόσον γίνει η ανακοίνωση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειο φοίτησής τους, ώστε να λάβουν τον ειδικό κωδικό – password – για να μπορούν να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Σε ό,τι αφορά στους υποψήφιους, που έχουν δηλώσει συμμετοχή στις Πανελλήνιες 2024 και παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, θα καταθέσουν μηχανογραφικό μετά την ολοκλήρωσή τους, οπότε θα αποκτήσουν και password.

Οι αλλαγές στις Πανελλαδικές 2024

Ορισμένες αλλαγές στις Πανελλαδικές 2024 έχουν ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας. Αφορούν στις προϋποθέσεις και τους όρους εισαγωγής στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών, στην αντικατάσταση του αγωνίσματος Δρόμου 400μ. με τα 200μ. για τα αγόρια, τις αυξομειώσεις της Ελάχιστης Βάσης σε 39 τμήματα, τη μετονομασία Τμήματος αλλά και μικρές αλλαγές στα Επιστημονικά Πεδία.

Σε σύνολο 450 Τμημάτων, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής παραμένει σταθερή στα 411 από αυτά. Αυξήθηκε στα 18 και μειώθηκε στα 21.

Επίσης, στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι στο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, το τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) του Πανεπιστημίου Κρήτης μετονομάζεται σε τμήμα Φιλοσοφίας.

Σχετικά με τις αλλαγές στα Επιστημονικά Πεδία, από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024, προστίθεται το νέο τμήμα Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), στο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Υπενθυμίζεται, ότι στο ΔΠΘ, ύστερα από την ψήφιση του νέου νόμου για την ενίσχυση της ανώτατης παιδείας, που συμπεριλαμβάνει την αναβάθμιση του Δημοκριτείου, κατατάσσονται σε Επιστημονικά πεδία, όσα Τμήματα εντάχθηκαν στο ΔΠΘ.

Επίσης, στο «2. Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών», το Τμήμα «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) – Παν. Κρήτης», αντικαθίσταται από το Τμήμα «Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (Ηράκλειο) – Παν. Κρήτης».

Μήνυμα Πιερρακάκη προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών

Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων, ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης ευχήθηκε στους υποψηφίους «Καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε όλες και όλους».

«Να έχετε πίστη στις δυνατότητές σας», τόνισε ο ίδιος για να προσθέσει: «Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας, εμπιστευτείτε όλες τις ώρες δουλειάς τις οποίες έχετε αφιερώσει, εμπιστευτείτε τις δυνατότητές σας». «Να σκέφτεστε πάντα τη μεγάλη εικόνα, για να μπορέσετε να διαχειριστείτε το άγχος σας. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν κρίνονται όλα αυτή τη στιγμή ή τον επόμενο μήνα. Θα έχετε πάρα πολλές ευκαιρίες για να μπορέσετε να αποδείξετε ποιοι είστε, ποιες είστε», τους είπε. Τέλος, τους προέτρεψε να σκεφτούν πως δεν είναι κανείς μόνος και θα πρέπει να μην διστάζουν να μιλήσουν με τους φίλους, τους καθηγητές, τους γονείς τους – όλους όσους είναι συνοδοιπόροι και συμπαραστάτες των υποψηφίων σ’αυτή τη διαδρομή. Δεν παρέλειψε δε να υπογραμμίσει τα εξής: «Δεν κρίνεται τίποτε και δεν κρίνονται όλα σε μία εξέταση. Το μέλλον ανοίγεται μπροστά σας κι αυτό που θα κάνει τη διαφορά, εν τέλει, θα είναι η ποιότητα του χαρακτήρα σας, το ήθος σας, το σθένος στη διαδρομή σας».