Αρχική Ν. Αργολίδος Διακοπή και εκτροπή κυκλοφορίας οχημάτων στην Άρια Ναυπλίου στις 5 Ιουνίου

Διακοπή και εκτροπή κυκλοφορίας οχημάτων στην Άρια Ναυπλίου στις 5 Ιουνίου

Άδεια διακοπής και εκτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων στον οικισμό Άρια Ναυπλίου, επί της παλαιάς οδού Ναυπλίου – Επιδαύρου, την Τετάρτη 05 Ιουνίου 2024 μεταξύ των ωρών 08:00 π.μ. έως 13:00 λόγω σκυροδέτησης σε οικόπεδο εντός οικισμού, εξέδωσε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπλιέων.

Συμφωνα με την απόφαση προβλέπεται:
1.Για την προσέλευση οχημάτων από την δυτική πλευρά (την πλευρά της Αγίας μονής) προτείνεται εκτροπή προς τα αριστερά στον δρομίσκο που οδηγεί στην παλαιά οδό Ναυπλίου – Επιδαύρου μέσω του οικισμού Αρίας. Τι ίδιο και για τα οχήματα που έρχονται από την πλατεία της Άριας.
2. Για την προσέλευση οχημάτων από την ανατολική πλευρά (την πλευρά της Αγίας Ελεούσας) προτείνεται εκτροπή προς τα δεξιά στην παλαιά οδό Ναυπλίου – Επιδαύρου μέσω του οικισμού Αρίας.
Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση, εκτροπή ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ, της κυκλοφοριακής μελέτης που έχει εγκριθεί από την αρμόδια Δ.Τ.Υ.Δ. Ναυπλιέων, τη σύμφωνη γνώμη της οικείας Αστυνομικής Αρχής και των κανονισμών που διέπουν τη χρήση κοινόχρηστου χώρου.
Οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης. Από τις προαναφερόμενες απαγορεύσεις εξαιρούνται οχήματα με ειδικές διαπιστεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Λιμενικού Σώματος, του Ε.Κ.Α.Β. και του Δήμου Ναυπλιέων.