Αρχική Ν. Κορινθίας Επείγουσα ανακοίνωση από την Ε.Π.Σ Κορινθίας σε σωματεία

Επείγουσα ανακοίνωση από την Ε.Π.Σ Κορινθίας σε σωματεία

Η Ε.Π.Σ Κορινθίας ενημερώνει τα σωματεία του νομού μας ότι λήγει η προθεσμία αιτήσεων για την επανεγγραφή στο μητρώο αθλητικών φορέων της Γ.Γ.Α και για τη συμμόρφωση στο νέο αθλητικό νόμο. Η επείγουσα ανακοίνωση αναφέρει: “Υπενθυμίζουμε, ότι στις 15/6 λήγει η προθεσμία για την επικαιροποίηση των στοιχείων των Σωματείων για την εγγραφή τους στο Αθλητικό Μητρώο για το έτος 2024 (e-kouros).

Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι στις 30/6 λήγει οριστικά η προθεσμία εναρμόνισης των καταστατικών των Αθλητικών Σωματείων με τον Αθλητικό Νόμο και θα πρέπει όποια σωματεία δεν έχουν εναρμονίσει τα καταστατικά τους, να το πράξουν άμεσα.”