Αρχική Ν. Αργολίδος 14 προσλήψεις στο Δήμο Επιδαύρου για Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία

14 προσλήψεις στο Δήμο Επιδαύρου για Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία

Ο Δήμος Επιδαύρου, γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, ήτοι από 10 Ιουνίου έως 10 Οκτωβρίου 2024, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, για τις κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας του Δήμου, έτους 2024 και συγκεκριμένα:

➢ 14 εργάτες Κατηγορίας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά, στο Δήμο Επιδαύρου (Πλατεία Καραϊσκάκη, Λυγουριό, Τ.Κ.21052),Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, τις εργάσιμες μέρες και ώρες και ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση kiki.zerboy@1288.syzefxis.gov.gr

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη