Αρχική Ν. Αργολίδος Ξεκινούν έργα αντιπυρικής προστασίας σε δημόσιες δασικές εκτάσεις στην Αργολίδα

Ξεκινούν έργα αντιπυρικής προστασίας σε δημόσιες δασικές εκτάσεις στην Αργολίδα

Η Διεύθυνση Δασών Αργολίδας στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας για το έτος 2024, υλοποιεί με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Πρόγραμμα ANTINERO III) και κατόπιν εγκεκριμένων μελετών, έργα αντιπυρικής προστασίας (καθαρισμοί – κλαδεύσεις -φρυγανεύσεις-καθαρισμοί αντιπυρικών ζωνών) σε δημόσιες δασικές εκτάσεις και δασικά συμπλέγματα αρμοδιότητας της, εντός της π.ε. Αργολίδας.

Ειδικότερα οι εργασίες θα λάβουν χώρα από αρχές Ιουνίου 2024 και για διάστημα τριών μηνών, εντός του δασικού συμπλέγματος «ΑΚΡΟΣ» Επιδαύρου, Δήμου Επιδαύρου, π.ε. Αργολίδας. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο σύνολο του δασικού συμπλέγματος και ως εκ τούτου, εντός αυτού θα υπάρχει μεγάλος αριθμός δασεργατών, συνεργείων οχημάτων και μηχανημάτων.

Για να επιτευχθεί η άμεση, εύρυθμη και απρόσκοπτη υλοποίηση των εργασιών είναι απαραίτητη η βοήθεια όλων των εμπλεκόμενων, στην εν λόγω περιοχή, αναλόγως των θεσμικών ή επαγγελματικών τους αρμοδιοτήτων (Δήμος, αστυνομία, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, κλπ) καθώς οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσής – χωρίς τη δυνατότητα παράτασης.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η τοποθέτηση κυψελών, χωρίς άδεια από τη Δασική Αρχή και χωρίς να τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, σε μικρή απόσταση από τους δρόμους ή και επί αυτών κατά μήκος όλου του δασικού οδικού δικτύου εντός του δασικού συμπλέγματος «ΑΚΡΟΣ». Οι ενέργειες αυτές αφ’ ενός θέτουν σε κίνδυνο το δάσος καθώς δυσχεραίνουν τη διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων και αφ’ ετέρου αποτελούν εμπόδιο στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών και δημιουργούν συνθήκες επικινδυνότητας (τσιμπήματα κλπ) για τους διερχόμενους και κυρίως για τους εργαζόμενους εντός του δασικού συμπλέγματος.

Η αντιπυρική προστασία και θωράκιση των δασών είναι μέγιστη σημασίας και αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τη Διεύθυνση Δασών Αργολίδας αλλά είναι και ευθύνη όλων, και κυρίως όλων αυτών που το δάσος αποτελεί χώρο εργασίας τους.

Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους οι μελισσοκόμοι:

1. Θα τοποθετήσουν κυψέλες εντός του δασικού συμπλέγματος «ΑΚΡΟΣ» μόνον κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία μας (τηλ. 2752028226) και δη με τον αρμόδιο δασοφύλακα.

2. Απαγορεύεται αυστηρά να τοποθετήσουν κυψέλες σε όλο το πλάτος των αντιπυρικών ζωνών (άρθρο 21 Πυροσβεστικής Διάταξης 9/2024).

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/νσης Δασών Αργολίδας
Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος
Δασολόγος