Αρχική Ν. Αργολίδος Δήμος Ναυπλιέων: Απαραίτητη η δήλωση καθαρισμού οικοπέδων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Δήμος Ναυπλιέων: Απαραίτητη η δήλωση καθαρισμού οικοπέδων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Μέσω του ιστοτόπου www.gov.gr έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας «δήλωση καθαρισμού οικοπέδων» η οποία δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τα υπουργεία Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Έως την 31η Μαΐου 2024 οι αρμόδιοι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη δήλωση καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς με το πέρας της προθεσμίας θα υπάρξει επιβολή προστίμων που φτάνουν και μέχρι τις 54.000€.

Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών οικοπέδων θα μπορούν μέσα από την πλατφόρμα τόσο να υποβάλουν αίτηση καθαρισμού του οικοπέδου, όσο και να προβαίνουν σε καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα. Κατόπιν, οι Δήμοι θα μπορούν να προχωρούν με αυτοψίες σε διασταυρώσεις των καταγγελιών και να υποβάλουν πρόστιμα που κυμαίνονται από 1.000 έως και 54.000€.

Από την πλευρά της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δημοσίευσε διάταξη με την οποία καθορίζεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών, νομών, επικαρπωτών, μισθωτών ή υπομισθωτών οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων.

Η νέα διάταξη αφορά ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται :

(α) Περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

(β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

(γ) εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ. (α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και

(δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και να τους συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Για το πρώτο έτος σύστασης του μητρώου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των υπόχρεων της παρ. 3 ορίζεται η 31η Μαΐου 2024. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.».