Αρχική Ν. Κορινθίας Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Χρ.Μέλλος ανακοινώνει μία πολύ σημαντική συνεργασία

Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Χρ.Μέλλος ανακοινώνει μία πολύ σημαντική συνεργασία

Η μη κερδοσκοπική Επιστημονική Εταιρεία Πελοποννήσου “Υγεία Εν Τη Ενώσει” στα πρώτα της βήματα συνυπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Κοινός στόχος αποτελεί η προαγωγή δημόσιας υγείας και η πρόληψη της υγείας γενικότερα.
Νιώθουμε υπερήφανοι για το πρώτο αυτό μεγάλο βήμα, αφού ανοίγει ο δρόμος της διαπιστευμένης άμεσης επαφής των επιστημονικών εταιρειών με τον πολίτη!
Οι γέφυρες συνεργασίας συνεχίζουν να δημιουργούνται!