Αρχική Ν. Λακωνίας Λακωνία: Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου

Λακωνία: Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Λακωνίας, μετά την ολοκλήρωση της εκλογοαπολογιστκής Γενικής Συνέλευσης των μελών που διεξήχθη.

Την επομένη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των νέων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες, κατά την οποία προέκυψε η σύνθεση του νέου ΔΣ.

– Γεώργιο Κούτουλα, αναπληρωτή πρόεδρο
– Ιωάννη Κολλιάκο, αντιπρόεδρο
– Παναγιώτη Καρακίτσο, γενικό γραμματέα
– Δημήτριο Κουβούση, ταμία
– Νικόλαο Μηλιάκο, μέλος – υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων
– Γεώργιο Μπαρμπαρούση, μέλος – υπεύθυνο social media

Επίσης, από τις αρχαιρεσίες εκλέχτηκαν για την Ελεγκτική Επιτροπή οι Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Βασίλειος Καλοπίσης και Αθανάσιος Καρδαράς.