Αρχική Ν. Αρκαδίας Έκδοση απόφασης ψηφίσματος για το θάνατο του Ψυχογυιού Ιωάννη

Έκδοση απόφασης ψηφίσματος για το θάνατο του Ψυχογυιού Ιωάννη

AΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟ 21/2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΤΗΣ 8ης ΜΑΙΟΥ 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 225/2024

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Στην Τρίπολη σήμερα στις 8 Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. πρωτ. 14372/8-5-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστόπουλου Γεωργίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) και ισχύει.

Παρών στη Συνεδρίαση ήταν ο Δήμαρχος κ. Τζιούμης Κωνσταντίνος.

Από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 35 μελών συμμετείχαν 35 και ονομαστικά οι:

 1. Αναστόπουλος Γεώργιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 2. Κοσκινάς Δημήτριος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 3. Βαρδιάμπασης Βασίλειος
 4. Κορώνη – Παπαντωνίου Κλημεντίνη Κλειώ
 5. Κανελλόπουλος Αλέξανδρος
 6. Χατζόπουλος Στέφανος
 7. Παναγοπούλου Γεωργία
 8. Κούρος Ηλίας
 9. Μακαρούνης Δημήτριος
 10. Λαγός Γεώργιος
 11. Οικονομόπουλος Γεώργιος
 12. Χασάπης Ιωάννης
 13. Κοττής Βασίλειος
 14. Αγγελοπούλου Σταματίνα
 15. Παπαδάτος Ιωάννης
 16. Καρούντζου Ελένη
 17. Αντωνόπουλος Ευάγγελος
 18. Πετρόπουλος Ειρηναίος
 1. Καραλής Θεόδωρος
 2. Σταθούλη Θεοδώρα
 3. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος
 4. Φράγκου Μαρία
 5. Σμυρνιώτης Ιωάννης
 6. Τρουπής Ιωάννης
 7. Κατσίρης Ιωάννης
 8. Παρασκευόπουλος Ιωάννης
 9. Μπουρτσουκλής Αγαμέμνων
 10. Γεωργακόπουλος Γεώργιος
 11. Παπαδημητρίου Σωτήριος
 12. ΒέρροςΓεώργιος
 13. Συνοδινού Λυγερή
 14. Νικήτας Ευάγγελος
 15. Αγγελάκος Ηλίας
 16. Ψυχογυιός Βασίλειος
 17. Γούργαρης Ευάγγελος

Στη Συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο δημοτικός υπάλληλος κ. Παναγόπουλος Ιωάννης, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Πρόεδρος ανέφερε ότι πρέπει το Σώμα ν’ αποφανθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν για το κατεπείγον αυτού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα απεφάνθη για το κατεπείγον της συνεδρίασης και απεδέχθη τη συζήτηση του θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστόπουλος Γεώργιος αναφερόμενος στο θάνατο του Ψυχογυιού Ιωάννη είπε τα ακόλουθα:

Με μεγάλη συγκίνηση και σεβασμό το Δημοτικό Συμβούλιο εκπροσωπώντας την κοινωνία της Τρίπολης αποχαιρετά σήμερα τον Ιατρό Ιωάννη Ψυχογυιό έναν ενεργό πολίτη, του οποίου η διαδρομή και η δράση υπήρξε σημαντική.

Έναν άνδρα αυτοδιοικητικό που εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος για τα έτη 1985-1986, Δημοτικός Σύμβουλος Τριπόλεως με το ψηφοδέλτιο Δημητρίου Κωνσταντόπουλου για δύο τετραετίες, 1987-1990 και 1991-1994 & διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τριπόλεως δύο έτη, 1987-1988.

Έναν άνδρα που υπηρέτησε και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με συνέπεια, με ήθος, με αίσθηση του καθήκοντος και της κοινωνικής συμμετοχής.

Άνθρωπος της προσφοράς με πίστη σε όσα πρέσβευε, κέρδιζε το σεβασμό φίλων και αντιπάλων.

Αφήνει πίσω του σημαντική παρακαταθήκη και θα αποτελεί συνεχή πηγή έμπνευσης για τους συνεχιστές του έργου του.

Ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης και εκπροσωπώντας το Δήμαρχο και όλους τους δημοτικούς συμβούλους εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Καλό Παράδεισο.

Ύστερα από τα ανωτέρω

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 • Να παραστούν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στην Εξόδιο ακολουθία.
 • Να εκφωνηθεί Επικήδειος λόγος από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Να εκφρασθούν τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων στην οικογένεια του εκλιπόντος.
 • Να αναγνωστεί η παρούσα απόφαση στην Εξόδιο Ακολουθία.
 • Να αναρτηθεί η παρούσα απόφαση στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

Αιωνία του η Μνήμη

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 225/2024.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ