Αρχική Περ. Πελοποννήσου Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προβολή και προώθηση του αγροδιατροφικού τομέα στην Διεθνή Έκθεση SIAL...

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προβολή και προώθηση του αγροδιατροφικού τομέα στην Διεθνή Έκθεση SIAL στο Παρίσι

H Περιφέρεια Πελοποννήσου προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση SIAL, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί στο Παρίσι, κατά το χρονικό διάστημα 19 – 23 Οκτωβρίου 2024. Στόχος της Περιφέρειας είναι, μέσω της παρουσίας της σε ευρέως αναγνωρισμένες εκθέσεις, να προβάλλει και να προωθήσει τον αγροδιατροφικό τομέα της και, συγχρόνως, να συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών για τους συμμετέχοντες, με την σύναψη εμπορικών συμφωνιών. 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου  προτίθεται να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος (60%) του κόστους συμμετοχής (ενοικίαση/ κατασκευή/ μεταφορές), ενώ το υπόλοιπο αυτής (40%), θα επιβαρύνει τους συμμετέχοντες εκθέτες – τυποποιητές.

Η Διεθνής Έκθεση SIAL πραγματοποιείται στο Εκθεσιακό Πάρκο PARIS NORD VILLEPINTE στο Παρίσι. Αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες Διεθνείς Εκθέσεις Τροφίμων – Ποτών στον κόσμο και διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια. Η διοργάνωση αριθμεί εκθέτες και εμπορικούς επισκέπτες από περισσότερες από 200 χώρες. Παραγωγοί, εισαγωγείς, αγοραστές και έμποροι λιανικής, εκπρόσωποι του ειδικού τύπου και ανεξάρτητοι φορείς κάθε μεγέθους συναντώνται στον μεγαλύτερο εκθεσιακό χώρο στο Παρίσι για πέντε ημέρες έμπνευσης, συζήτησης και ανταλλαγής.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγροδιατροφής και εξαγωγών και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση στο e-mail: tourismos@arcadia.gr, έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο αντίστοιχο Επιμελητήριο.

Ο μέγιστος αριθμός των επιχειρήσεων, που θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανέρχεται στους δεκαοχτώ (18). Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνεται με χρονική σειρά προτεραιότητας. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης θα τηρηθεί μεν η σειρά προτεραιότητας, αλλά, παράλληλα, θα πρέπει εντός τριών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής να κατατεθεί και το ποσό της συμμετοχής σας. Σε ενδεχόμενη ακύρωση, το ποσό αυτό επιστρέφεται μόνον στην περίπτωση αναπλήρωσης της θέσης.

Σημειώνεται ότι, το προβλεπόμενο τελικό κόστος συμμετοχής θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων και θα ανέρχεται περίπου στις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 €, ήτοι κόστος εγγραφής/  κατασκευής/ ενοικίασης/ μεταφορικών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τον κάθε εκθέτη. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω αναφερόμενο κόστος εγγραφής στην Έκθεση είναι ίσο με 1.290,00 € πλέον Φ.Π.Α. και  βαρύνει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τον κάθε εκθέτη.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Ο ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΕΛΟΓΓΟΝΑ