Αρχική Ν. Κορινθίας ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΕΒΕ N. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΕΒΕ N. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 στην ετήσια Γενική Συνέλευση της
ΟΕΒΕ Ν. Κορινθίας παραβρέθηκαν τα Προεδρεία και οι Αντιπρόσωποι των Συλλόγων-
Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας όπου και παρέθεσαν τις απόψεις και τις προτάσεις
τους σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Επαγγελματίες.
Σας επισυνάπτουμε το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών
Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Κορινθίας που συνυπογράφουν οι Σύλλογοι & τα
Σωματεία μέλη μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ