Αρχική Eπικαιρότητα Κορινθία: Πρόβλημα με τις ακρίδες – Οδηγίες για την αντιμετώπιση τους

Κορινθία: Πρόβλημα με τις ακρίδες – Οδηγίες για την αντιμετώπιση τους

Κάθε χρόνο από τα μέσα της άνοιξης μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού, μερικές περιοχές του Νομού Κορινθίας αντιμετωπίζουν προβλήματα ακρίδων. Επειδή τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε σημαντική έξαρση της εμφάνισής τους σε αρκετές περιοχές του Νομού , δίνονται οι κάτωθι οδηγίες για την έγκαιρη αντιμετώπισή τους προς κάθε ενδιαφερόμενο (φορείς ή και ιδιώτες):

Τα δύο κυριότερα είδη ακρίδων (Calliptamus italicus και Dociostaurus maroccanus) που ενδημούν στη χώρα μας, μπορούν να προξενήσουν σοβαρές ζημιές σε τοπικό επίπεδο αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά. Τα παραπάνω είδη ακρίδων στην Ελλάδα έχουν μια γενιά κατ’ έτος που διαρκεί 30-45 ημέρες ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής (θερμοκρασία, σχ. υγρασία κλπ).

Διαχειμάζουν υπό μορφή αυγών και μάλιστα συσσωματωμένα πολλά μαζί σε σχήμα κωνικό-κυλινδρικό μέχρι 80 αυγά συγκολλημένα και προστατευμένα από μία αφρώδη κόλλα. Την άνοιξη αυτό το συσσωμάτωμα ανοίγει στο πάνω μέρος του και βγαίνουν σταδιακά οι προνύμφες του πρώτου σταδίου, που είναι μικρές άπτερες και μαύρου συνήθως χρώματος.

Η έναρξη και το τέλος των εκκολάψεων ποικίλλουν από περιοχή σε περιοχή (στα πεδινά διαμερίσματα οι εκκολάψεις αρχίζουν τέλος Μάρτη αρχές Απριλίου, ενώ στα ορεινά Απρίλιο – Μάιο).

Τα έντομα των πρώτων σταδίων είναι μικρά, μαύρα, άπτερα και σχηματίζουν σμήνη. Διέρχονται από πέντε προνυμφικά στάδια κατά τα οποία δεν μπορούν να απομακρυνθούν πολύ από το τόπο εκκόλαψης, διατρέφονται από την υπάρχουσα βλάστηση και κατά τη διάρκεια της νύχτας συγκεντρώνονται σε μικρές κηλίδες αδρανοποιούμενα.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο συστήνεται να γίνει η καταπολέμησή της με κατάλληλα εγκεκριμένα εντομοκτόνα, με τη μικρότερη προσπάθεια, το μικρότερο κόστος και τη λιγότερη ρύπανση περιβάλλοντος.

Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να γίνει έγκαιρη επισήμανση των εστιών εκκόλαψης «πρώτες κηλίδες» και μετά να γίνει καταπολέμηση νωρίς το πρωί, πριν την ανατολή του ηλίου ή μέχρι λίγο μετά, όταν τα έντομα είναι ακόμα αδρανή και συγκεντρωμένα σε μικρές κηλίδες.

Αν δε γίνει καταπολέμηση σε αυτό το στάδιο, τότε τα έντομα αποκτούν φτερά και αρχίζουν να μετακινούνται στις πλησιέστερες (και αργότερα σε πολύ απομακρυσμένες) καλλιεργούμενες εκτάσεις κατατρώγοντας τα φυτά που συναντούν.

Η καταπολέμηση σε αυτό το στάδιο είναι δύσκολη, δαπανηρή (απαιτείται ψεκασμός σε ολόκληρη την καλλιέργεια) και με αμφίβολα αποτελέσματα. Γι’ αυτό η όλη προσπάθεια πρέπει να αποβλέπει στην έγκαιρη επισήμανση των σημείων εκκόλαψης και την καταπολέμησή τους στα πρώτα στάδια με κατάλληλο εντομοκτόνο σκεύασμα. Συνιστώνται δύο ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 14 ημερών.

Μετά τον 1ο ψεκασμό το συνεργείο πρέπει να επανέλθει για να καταπολεμήσει τις νέες ακρίδες που θα έχουν εκκολαφθεί. Ο ψεκασμός γίνεται πρώτα γύρω από την κηλίδα (για να τις εμποδίσουμε να φύγουν) και μετά στο κέντρο με το κατάλληλο εντομοκτόνο.

Είναι αυτονόητο ότι κατά τη χρήση του σκευάσματος θα πρέπει να τηρούνται με σχολαστικότητα οι οδηγίες του Γεωπόνου από τον οποίο θα γίνει η προμήθειά του καθώς και οι προφυλάξεις που αναγράφονται στην ετικέτα του.

Συνιστάται χορήγηση του εντομοκτόνου να γίνεται με φειδώ επειδή η αλόγιστη διασπορά φυτοφαρμάκου διαταράσσει την οικολογική ισορροπία και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Να προτιμηθούν εντοπισμένοι ψεκασμοί κατά κηλίδες προσβολής και όχι δολώματα για προστασία των κυκλοφορούντων μικρών ζώων.

Η παρασκευή και χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων συνιστά παράβαση του ποινικού κώδικα και σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με την 8197/90920/22-07-2013 ΚΥΑ και την υπ’αρίθμ 2967/33905/13-03-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ.

Τέλος, θα πρέπει να αποφεύγεται η βόσκηση στις θέσεις που γίνεται ακριδοκτονία και να τοποθετείται σχετική σήμανση. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) στο τηλ. 2741363337.

Μ.Ε.Π. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α.

ΡΟΥΣΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΚΡΙΔΩΝ

Βασική προϋπόθεση για την πρόληψη των ζημιών από ακρίδες αποτελεί ο εντοπισμός των «κηλίδων» και η έγκαιρη καταπολέμησή τους πριν τις πρώτες πτήσεις του εντόμου. Οι ακρίδες εναποθέτουν τα αυγά τους στο έδαφος (υπό μορφή στηλών – ωοσωλήνων) σε γυμνές ακαλλιέργητες, αμμοχαλικώδεις και ξηρές θέσεις.

Όταν ζεστάνει ο καιρός (νωρίς την άνοιξη) τα αυγά αρχίζουν να εκκολάπτονται διαδοχικά, όπου πρώτα βγαίνουν τα έντομα που είναι κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και ακολουθούν τα υπόλοιπα.

Αυτό έχει σημασία γιατί όταν το συνεργείο επισημάνει την κηλίδα και την καταπολεμήσει είναι απαραίτητο σε λίγες μέρες να επανέλθει για να καταπολεμήσει και τις νέες ακρίδες που θα έχουν εκκολαφθεί.

Οι εκκολάψεις συνεχίζονται μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού. Έχει παρατηρηθεί ότι οι ακρίδες καταλαγιάζουν σε σκιερά και δροσερά μέρη απ’ όπου θα πετάξουν ξανά με την άνοδο της θερμοκρασίας για αναζήτηση πράσινης τροφής.

Ο ψεκασμός γίνεται πρώτα γύρω από την κηλίδα, για να τις εμποδίσουμε να φύγουν και μετά στο κέντρο ενώ κατάλληλο γεωργικό φάρμακο – φυτοπροστατευτικό προϊόν για την καταπολέμηση των ακριδών είναι τα εντομοκτόνα:

– ΚΑRATE with Zeon technology 10 CS

– SELANOX with Zeon technology 10 CS I

– MATEUS 10 CS with Zeon technology

– LAMBADA 10 CS with Zeon technology

– FOSZA 10 CS with Zeon technology

– PREMIUS 10 CS with Zeon technology

– VOLUR 10 CS with Zeon technology

– KOMODO 10 EC

H δραστική ουσία των ανωτέρω σκευασμάτων είναι η lamda-cyhalothrin. Σημειώνεται ότι πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των ετικετών χωρίς καμία απόκλιση από αυτές.

Ακόμα ιδιαίτερα επισημαίνονται:

• ότι η επιτυχία της καταπολέμησης των ακρίδων εξαρτάται από τον εντοπισμό των νεοεμφανιζόμενων εντόμων – «κηλίδων» και η έγκαιρη καταπολέμησή τους πριν αρχίσουν να πετούν.

• καθυστέρηση στον εντοπισμό τόσο των κηλίδων όσο και στον ψεκασμό τους καθιστά δυσχερή και αναποτελεσματική την καταπολέμηση.

• επιβάλλεται να γίνεται έρευνα για «κηλίδες» σε περιοχές που είχαν εντοπιστεί ακρίδες τα προηγούμενα χρόνια.

Τονίζεται ότι η παρασκευή και χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων συνιστά παράβαση του ποινικού κώδικα και σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με την 8179.90920 – 22/7/2013 ΚΥΑ & την υπ’αρίθμ. 2967/33905 – 13/3/2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ. Τέλος θα πρέπει να αποφεύγεται η βόσκηση στις θέσεις που έγινε ακριδοκτονία και να τοποθετείται σχετική σήμανση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κορινθίας (τηλ. επικοινωνίας 2741363337)