Αρχική Ν. Αρκαδίας Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ ανακάλεσε απόφαση του 2017 για τη μονάδα...

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ ανακάλεσε απόφαση του 2017 για τη μονάδα βιοαερίου στη ΒΙΠΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ, μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη την χθεσινή ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, ομόφωνα αποφάσισε ην ανάκληση του με αρ. πρωτ. 2544/17-11-2017 εγγράφου της.

Πρόκειται για ανάκληση απόφασης του 2017 για την αποδοχή υγρών αποβλήτων στον Βιολογικό Καθαρισμό από τη μονάδα βιοαερίου ΒΙΟΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. που θέλει να εγκατασταθεί στη ΒΙΠΕ Τρίπολης, δεδομένου ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου επτά έτη) από τη χορήγηση του σχετικού εγγράφου και έχουν γίνει αλλαγές τόσο στις συνθήκες του βιολογικού όσο και στις επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ καθώς και στις ανάγκες της Πόλης οι οποίες αλλάζουν ραγδαία συνεχώς.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συβουλίου της ΔΕΥΑΤ παρόντες ήταν και ψήφισαν υπέρ της ανάκλησης οι: 

1. κ. Τζιούμης Κων/νος, Πρόεδρος

2. κ. Χατζόπουλος Στέφανος, μέλος

3. κ. Κανελλόπουλος Αλέξανδρος, μέλος

4. κ. Πασπάτης Αλέξανδρος, μέλος

5. κ Σταθούλη Θεοδώρα, μέλος

6. κ. Τυροβολά Αθανασία, μέλος

7. κ. Τσιώλη Χαρίκλεια, μέλος

8. κ. Λάγγα Ολυμπία, μέλος

9. κ. Αγγελοπούλου Σταματίνα, μέλος

Αντίθετα, απόντες ήταν οι δύο εκπρόσωποι της παράταξης Σμυρνιώτη στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ, οι κύριοι Ιωάννης Κατσίρης και Ιωάννης Παρασκευόπουλος.