Αρχική Eπικαιρότητα Επιστρεπτέα προκαταβολή: Πότε βαρύνονται οι συνυπόχρεοι για την επιστροφή της – Ποιους...

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Πότε βαρύνονται οι συνυπόχρεοι για την επιστροφή της – Ποιους θα κυνηγάει η εφορία

Όλους τους συνυπόχρεους θα κυνηγάει η Εφορία για να πάρει πίσω την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, στην περίπτωση που η επιχείρηση που έλαβε την οικονομική στήριξη την περίοδο της πανδημίας έκλεισε, συγχωνεύθηκε ή ο λήπτης απεβίωσε.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Δημόσιο δεν θα απωλέσει τα «κουρεμένα» έως και 70% ποσά που καλούνται να επιστρέψουν σε έως και 96 δόσεις οι λήπτες της Επιστρεπτέας, προωθήθηκε στη Βουλή διάταξη (στο νομοσχέδιο για την καθιέρωση συμπληρωματικού φόρου 15% στα κέρδη πολυεθνικών), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία στην περίπτωση γεγονότων που καθιστούν αδύνατη την είσπραξη του ποσού από τον δικαιούχο.

Καθίσταται σαφές ότι από τη στιγμή που η οφειλή έχει βεβαιωθεί στην Εφορία, το χρέος κληρονομείται σε συνυπόχρεους ενώ αν η επιχείρηση εξαγοράστηκε ή συγχωνεύθηκε, το διάδοχο σχήμα φέρει και την ευθύνη της εξόφλησης του επιστρεπτέου τμήματος της ενίσχυσης που αποτέλεσε «ένεση» επιβίωσης για 700.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από αλλεπάλληλα «κουρέματα» από τα 8,7 δισ. ευρώ των συνολικών ενισχύσεων, οι επιστροφές στο Δημόσιο περιορίστηκαν στα 3 δισ. ευρώ με τη δυνατότητα είτε εφάπαξ εξόφλησης, είτε με δόσεις. Δηλαδή περίπου 5,5 δισ. ευρώ αποτέλεσαν ουσιαστικά επιδότηση του κράτους το κόστος της οποίας ανέλαβε ο προϋπολογισμός.

Σύμφωνα με τη διάταξη, ο ΑΦΜ  φυσικού προσώπου που απεβίωσε, καθώς και νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που λύθηκε ή ολοκλήρωσε τις εργασίες της εκκαθάρισης ή διαγράφηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, χρησιμοποιείται:

  • Για τη βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ενίσχυσης υπό μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, που χορηγήθηκε,
  • για τη βεβαίωση του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού της ενίσχυσης,
  • για τη βεβαίωση των νόμιμων τόκων επί των ποσών,
  • των χρηματικών κυρώσεων για τη μη τήρηση των όρων της ενίσχυσης που χορηγήθηκε καθώς και:
  • για την είσπραξη του επιστρεπτέου ποσού.

Διευκρινίζεται συγκεκριμένα ότι για την καταβολή των οφειλών αυτών ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα που τις οφείλει, τα πρόσωπα με ιδιότητες όπως:
εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Πρόκειται ουσιαστικά για τα πρόσωπα τα οποία ευθύνονται και για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φ.Π.Α. και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, ως και για τους τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται επ’ αυτών.

Οι διατάξεις έχουν ισχύ για βεβαιώσεις που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2023 και εφεξής.