Αρχική Eπικαιρότητα Προσωρινός ανάδοχος για το μεγάλο έργο του φράγματος της Κελεφίνας Λακωνίας

Προσωρινός ανάδοχος για το μεγάλο έργο του φράγματος της Κελεφίνας Λακωνίας

Προσωρινός ανάδοχος για τη σύμβαση που αφορά το μεγάλο έργο της κατασκευής του φράγματος της Κελεφίνας Λακωνίας.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταικούρα, εγκρίθηκε πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισμού, για το έργο του φράγματος της Κελεφίνας.

Πρόκειται για ένα αίτημα – όραμα της Λακωνίας, για πολλά πολλά χρόνια.

Η διαδικασία θα γίνει μέσω της δράσης 4.3.1. του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Η σύμβαση ανατίθεται σε μειοδότη (προσωρινός ανάδοχος), ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, προσφορά, όπως γνωστοποιεί με ανάρτησή του και ο βουλευτής Λακωνίας Νεοκλής Κρητικός.

Η προσφορά ανέρχεται στα 20, 2 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση, ποσοστού 21,29% επί του προυπολογισμού της δημοπράτησης.

Όπως διευκρινίζει ο βουλευτής, υπάρχει, σύμφωνα με το νόμο, η δυνατότητα της προδικαστικής προσφυγής, ενώπιον της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών.