Αρχική Eπικαιρότητα Παράταση σύνδεσης των POS ζητά από τον Χατζηδάκη ο Παναρίτης

Παράταση σύνδεσης των POS ζητά από τον Χατζηδάκη ο Παναρίτης

Είναι γεγονός πως η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS αλλά και οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ, ταλανίζουν την φορολογική καθημερινότητα επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Ωστόσο, το ισχύον χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι οι διαδικασίες της διασύνδεσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 29 Φεβρουαρίου και από την 1η Μαρτίου ταμειακές μηχανές και POS θα πρέπει να βρίσκονται σε «σάρκα μία». Υπενθυμίζεται πως εμπεριστατωμένη ενημέρωση για το σύνθετο αυτό ζήτημα έχει δώσει η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Λακωνίας, με σεμινάρια σε πόλεις του νομού.

Επειδή λοιπόν το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο, με επιστολή του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας, Γιάννης Παναρίτης, ζητά από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Κωστή Χατζηδάκη, την εξάμηνη παράταση της διαδικασίας διασύνδεσης των POS.

Ο κ. Παναρίτης αναλύει διεξοδικά της δυσκολίες προσαρμογής των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα της ψηφιακής φορολογικής διοίκησης και εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της επιβολής των προστίμων.

Να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις ώστε να επιτευχθεί ο στόχος
Εν κατακλείδι, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας ζητά «να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος, ώστε και οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν, και ο στόχος της μετάβασης της φορολογικής διοίκησης στην ψηφιακή εποχή να επιτευχθεί».

Αναλυτικά η επιστολή Παναρίτη:
«Θέμα: Παράταση στην διαδικασία διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή μας σας θέτουμε το αίτημα για παράταση έξι μηνών της διαδικασίας διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές για τους εξής λόγους:
•Δυσκολία προσαρμογής των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα της ψηφιακής φορολογικής διοίκησης, πρόβλημα που απαιτεί εκπαίδευση των επιχειρηματιών ώστε να αποκτήσουν τις στοιχειώδεις γνώσεις. Για το λόγω αυτό απαιτείται η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης
•Οικονομικές απαιτήσεις της προσαρμογής στα νέα δεδομένα, κόστος που οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να καλύψουν και άρα απαιτείται πλήρης χρηματοδότηση του κόστους συμμόρφωσης (δαπάνη αγοράς και διατήρησης POS, αγορά σχετικών λογισμικών προγραμμάτων ή τεχνικές αναβαθμίσεις, software, αντικατάσταση ταμειακών μηχανών, κλπ)
•Καταγράφεται μεγάλη καθυστέρηση στην αναβάθμιση των POS από τους παρόχους, δυσκολίες σύνδεσης και δικτύωσής τους από τους προμηθευτές των ταμειακών μηχανών και γενικότερα αδυναμία εξυπηρέτησης των χιλιάδων επιχειρή-σεων που πρέπει να διασυνδεθούν εντός των επόμενων ελάχιστων ημερών
•Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εγκρίσεις για τα vouchers του τελευταίου κύκλου, ενώ ο 4ος κύκλος, στον οποίο θα περιλαμβάνονται και τα all in one συστήματα καθυστε-ρεί, πληροφορούμαστε δε, ότι αφενός δεν είναι διαθέσιμα ακόμα από τις τράπεζες, αφετέρου απαιτείται χρόνος για την εγκατάστασής τους και την εκπαίδευση των επιχειρήσεων

Επιπλέον, υπάρχουν ζητήματα που απαιτούν σαφείς ρυθμίσεις όπως τα τραπεζοκαθίσματα στην εστίαση και πρακτικά προβλήματα που απαιτούν τον προσδιορισμό λύσης, όπως για παράδειγμα η ακύρωση απόδειξης ταμειακής μηχανής προκειμένου να εκδοθεί τιμολόγιο σε περίπτωση συναλλαγής χονδρικής πώλησης και πληρωμής με κάρτα.

Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στο θέμα της επιβολής των προστίμων τα οποία πρέπει να είναι εύλογα ή / και αναλογικά και δεν θα πρέπει να επιβάλλονται έως την επίλυση των προβλημάτων και την ομαλή ένταξη όλων των επιχειρήσεων στο σύστημα.

Για τον λόγο αυτό πρέπει:
•Σε ό,τι αφορά στο e-send να μην επιβάλλεται πρόστιμο στις περιπτώσεις απώλειας σύνδεσης στο διαδίκτυο ή ενδεχόμενης βλάβης ή δυσλειτουργίας των ΦΗΜ και να ενημερώνονται άμεσα οι επιχειρήσεις ότι οι αποδείξεις τους δεν διαβιβάζονται μέσω του e-send και ακολούθως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να καλούνται να διορθώσουν το τεχνικό πρόβλημα και να καταθέσουν τα μη διαβιβασθέντα παραστατικά. Για την αντιμετώπιση καταστάσεων που δημιουργούνται λόγω τεχνικών προβλημάτων πρέπει να καθοριστούν σαφείς και απλές εναλλακτικές διαδικασίες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων
•Σε κάθε περίπτωση που αποδεικνύεται με έλεγχο ότι οι επιχειρήσεις που δεν διαβίβασαν παραστατικά δεν έχουν αποκρύψει έσοδα, να μην επιβάλλονται πρόστιμα και να μην ισχύσουν όσα έχουν ήδη επιβληθεί.
•Επίσης, πολλά προβλήματα παρατηρούνται στην εφαρμογή του κλειδωμένου ΦΠΑ όπου από 01/1/2024 υποχρεωτικά προσυμπληρώνονται τα έσοδα-έξοδα κατά την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο myDATA. Η συγκεκριμένη ρύθμιση πρέπει να εφαρμοστεί μόνο πιλοτικά έως ότου ομαλοποιηθεί η λειτουργία της πλατφόρμας και επιλυθούν όλα τα τεχνικά προβλήματα.

κε Υπουργέ,
Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών του Δημοσίου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί αυτόματα και οπωσδήποτε δεν θα είναι αποτελεσματική και ομαλή η μετάβαση χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες των υπόχρεων και ο αναγκαίος χρόνος προσαρμογής τους. Με την πεποίθηση ότι τα αιτήματά μας είναι λογικά, παρακαλούμε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος, ώστε και οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν, και ο στόχος της μετάβασης της φορολογικής διοίκησης στην ψηφιακή εποχή να επιτευχθεί.»