Αρχική Ν. Αρκαδίας Δήμος Τρίπολης : Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας

Δήμος Τρίπολης : Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας

Σε λογοδοσία θα προχωρήσει η δημοτική αρχή του Κώστα Τζιούμη.

Η ειδική συνεδρίαση της λογοδοσίας θα γίνει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων άρθρου του νόμου 3852/2010, όπως αυτές προστέθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 7 Ν 5056 /23

Για τις διαδικασίες ενημερώθηκαν οι δημοτικές παρατάξεις, οι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι.