Αρχική Ν. Αρκαδίας Κατατέθηκε ο φάκελος για το έργο της άρδευσης του νότιου τμήματος του...

Κατατέθηκε ο φάκελος για το έργο της άρδευσης του νότιου τμήματος του Λεωνιδίου

Κατατέθηκε από τον δήμο της Νότιας Κυνουρίας, ο φάκελος για το μεγάλο έργο της άρδευσης του Λεωνιδίου, στο νότιο τμήμα του.

Σε τροχιά χρηματοδότησης και υλοποίησης το έργο, ύψους 2,7 εκατ. Ευρώ.

Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία του συγκεκριμένου έργου, η υποβολή της πρότασης, έγινε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2022  και στη δράση των “Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων” η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ως κύριος του έργου, ορίζεται ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, φορέας υλοποίησης η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με Προϊσταμένη Αρχή την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η Πάρνωνας Α.Ε. θα λειτουργήσει ως φορέας διάθεσης έκτακτου επιστημονικού προσωπικού.