Αρχική Περ. Πελοποννήσου Λείπουν εργάτες γης από την Πελοπόννησο

Λείπουν εργάτες γης από την Πελοπόννησο

Σε επώδυνη μάστιγα για κομβικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας όπως ο τουρισμός ή οι κατασκευές εκτυλίσσεται η έλλειψη ανειδίκευτου προσωπικού. Ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα, η έλλειψη σε εργάτες γης έχει οδηγήσει ιδίως τους ελαιοπαραγωγούς σε απόγνωση, αφού έρχεται να προστεθεί και σε άλλους παράγοντες που αυξάνουν το κόστος παραγωγής.

Οι πιο άμεσες ελλείψεις σε εργάτες γης υπολογίζονται σε 60 έως 80 χιλιάδες, σύμφωνα με την «Καθημερινή», ενώ τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται όπου υπάρχουν κηπευτικά και δενδροκαλλιέργειες, δηλαδή σε Κρήτη, Πελοπόννησο και Μακεδονία. Σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται ακόμη και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και του Ιονίου.

Τον Δεκέμβριο του 2023, «πέρασε» από τη Βουλή τροπολογία που δίνει άδεια διαμονής σε μετανάστες εργαζόμενους που συμπληρώνουν 3 τουλάχιστον συνεχή χρόνια παραμονής στην Ελλάδα. Όμως, σύμφωνα με εκτιμήσεις αγροτικών συλλόγων, η νέα ρύθμιση δύσκολα θα καλύψει στο σύνολό της την έλλειψη σε εργατικά χέρια.

Στον Πτωχό τα Επιμελητήρια
που θέτουν θέμα βιωσιμότητας
Σε αυτή τη συγκυρία, ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στην Πελοπόννησο. Οι σχεδιασμοί για τη νέα τουριστική σεζόν είναι στον αέρα, αφού η έλλειψη σε ανειδίκευτο προσωπικό είναι εντονότατη. Μάλιστα, τα Επιμελητήρια της Πελοποννήσου απευθύνθηκαν στον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, ζητώντας την άμεση παρέμβασή του. Υιοθετώντας αίτημα του Επιμελητηρίου Κορίνθου, ο Γιάννης Τρουπής, πρόεδρος του  Περιφερειακού Συμβουλίου Επιμελητηρίων Πελοποννήσου (ΠΕΣΠ), ζητά παρέμβαση για «αύξηση του αριθμού του ανειδίκευτου προσωπικού στην Περιφέρεια».

Πρόκειται για «ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των περισσότερων πελοποννησιακών επιχειρήσεων», αναφέρει σε επιστολή του ο Γ. Τρουπής. Μιλά για επιχειρήσεις που «αντιμετωπίζουν πολύ έντονα το πρόβλημα εύρεσης ανειδίκευτου προσωπικού – εργατών γης, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν όσα απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξή τους». Όπως τονίζει, «οι επιχειρήσεις αυτές βασίζονται στην “εισαγωγή” μετακλητών εργαζομένων βάσει υπουργικών αποφάσεων για να καλύψουν πλήθος εργασιών».

Δεν επαρκούν οι θέσεις
Όπως περιγράφει, «είχε εκδοθεί η αρ. 35400/3.4.2023 ΚΥΑ με θέμα “Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024”, με την οποία κατανεμήθηκαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 14.850 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 10.500 θέσεις αφορούν σε εποχική εργασία στην ειδικότητα “Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας” (εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφίων κλπ) και 2.000 θέσεις αφορούν σε εξαρτημένη εργασία, στην ίδια ειδικότητα». Στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, «οι θέσεις κατανέμονται ανά περιφέρεια και όχι κατά περιφερειακή ενότητα, όπως κατανέμονταν στο παρελθόν, με σκοπό την άρση των γεωγραφικών περιορισμών στην απασχόληση των πολιτών τρίτων χωρών». Επιπλέον, «στα ανώτατα όρια αδειών διαμονής των περιφερειών, προβλέπεται, ανά μία περιφερειακή ενότητα, δυνατότητα προσαύξησης έως 10%, ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες σε θέσεις εργασίας ή/και ειδικότητες που δεν περιλαμβάνονται στη σχετική απόφαση».

«Λόγω επιτακτικών αναγκών στην αγορά εργασίας και εν όψει της νέας τουριστικής σεζόν, παρακαλούμε να εξεταστεί το αίτημά μας για αύξηση του αριθμού του ανειδίκευτου προσωπικού για την Περιφέρεια Πελοποννήσου», καταλήγει ο Γ. Τρουπής. Υπογραμμίζοντας ότι, «σε κλάδους όπως ο αγροτικός, ο κατασκευαστικός αλλά και ο τουριστικός, είναι γνωστά σε όλους τα προβλήματα τα οποία με τη σειρά τους συμπαρασύρουν και άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας».

Ας σημειωθεί πως το αίτημα κοινοποιείται και σε όλους τους βουλευτές που εκλέγονται στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου.