Αρχική Eπικαιρότητα Παράταση για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ»

Παράταση για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ»

Παράταση υλοποίησης των έργων στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021”

Αξιότιμοι κ. κ. Υπουργοί,

Στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021” και σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος, η προθεσμία υλοποίησης των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 365 ημέρες από την ημερομηνία υπαγωγής και με δικαίωμα παράτασης 90 ημερών. Σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι δεν ολοκληρώσουν τα έργα μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, μπορούν να αιτηθούν νέα παράταση μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

Όπως γνωρίζομε, οι πρώτες αποφάσεις υπαγωγής εκδόθηκαν στα μέσα Νοεμβρίου 2022 και σύμφωνα με  τα ανωτέρω χρονικά περιθώρια, οι ωφελούμενοι έχουν προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων έως τις  14/2/2024.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται σύστημα κλήρωσης ενεργειακού επιθεωρητή για την έκδοση του 2ου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, αφού έχουν ολοκληρωθεί τα έργα από τους ωφελούμενους. Επίσης υπάρχει διαφορετική διαδικασία στα πληροφοριακά συστήματα του προγράμματος και την τελική εκταμίευση των ποσών.

Με δεδομένο ότι το σύστημα κληρώσεων των ενεργειακών επιθεωρητών ενεργοποιήθηκε λίγο πριν τη λήξη της αρχικής υλοποίησης των έργων, δηλαδή τον Νοέμβριο 2023, αιτούμεθα όπως χορηγήσετε παράταση του χρονικού διαστήματος ολοκλήρωσης των έργων κατά τρεις (3) μήνες τουλάχιστον, για όσα έργα έχουν λάβει απόφαση υπαγωγής από τον Νοέμβριο 2022 έως και τον Φεβρουάριο 2023.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη

Πολ. Μηχ/κός Ε.Μ.Π.- Μ.Sc.