Αρχική Eπικαιρότητα ΑΣΕΠ: Έρχονται 39.342 προσλήψεις το 2024 – Αναλυτικά οι ειδικότητες

ΑΣΕΠ: Έρχονται 39.342 προσλήψεις το 2024 – Αναλυτικά οι ειδικότητες

Προσλήψεις 39.342 μόνιμου και εποχικού προσωπικού θα πραγματοποιηθούν το 2024 στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, με βάση την υπ. αριθμ. 26/31-10-2023 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκαν 17.008 μόνιμες προσλήψεις (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, 63 προσλήψεις δικηγόρων -νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και 22.334 προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβαση μίσθωσης έργου ή ωριαίας αποζημίωσης, 5.050 μόνιμοι στο τομέα της Υγείας και 1.180 γιατροί.

Η κατανομή θέσεων ανά υπουργείο:

Υγείας: 6.500

Εθνικής Αμυνας: 1.757

Δικαιοσύνης: 1.260

Προστασίας του Πολίτη: 1.160

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: 990

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού: 750

Υποδομών και Μεταφορών: 388

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 279

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: 208

Ναυτιλίας: 197

Πολιτισμού: 108

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 107

Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών: 103

Περιβάλλοντος & Ενέργειας: 91

Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 80

Εξωτερικών: 48

Ανάπτυξης: 21

Τουρισμού: 19

Μετανάστευσης και Ασύλου: 17

Εσωτερικών: 9

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,

ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, 2.272 

Ανεξάρτητες Αρχές: 2.916