Αρχική Ν. Αρκαδίας Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Τρίπολη

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Τρίπολη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 17 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 να προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίουκατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) και ισχύει για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση για Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 2. ‘Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης κλειστού γυμναστηρίου στο ΔΑΚ Τρίπολης»
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 112 & 116 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Λεβιδίου και κατασκευές επί κοινοχρήστου χώρου
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στο Δήμο Τρίπολης από θεομηνίες»
 5. Παράταση προθεσμίας έργου: «Συντήρηση δημοτικών οδών της ΤΚ Σάγκα της ΔΕ Μαντινείας»
 6. Παράταση προθεσμίας έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 7. Έγκριση για την συμπερίληψη στην υπό κατάρτιση Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Τρίπολης, υποβαλλόμενης πρότασης στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 412591/27-11-2023 Πρόσκλησης με τίτλο “Αστική Ανάπλαση πόλης Τρίπολης (τμηματοποιημένη πράξη)” της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 8. Αντικατάσταση μελών Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και στην Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (01) ακινήτου – οικοπέδου για δημιουργία ανοικτού χώρου στάθμευσης τροχοφόρων στον Δήμο Τρίπολης
 9. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Τρίπολης
 10. Ορισμός εκπροσώπου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας
 11. Περί καθορισμού αποζημίωσης μελών του Δ.Σ. Τρίπολης
 12. Ορισμός Εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.
 13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τρίπολης στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Βορείου Πελοποννήσου Α.Ε. (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ