Αρχική Ν. Κορινθίας Κορινθία: Χρήματα στους Δήμους για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων

Κορινθία: Χρήματα στους Δήμους για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων

Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου, δίνονται σε Δήμους της χώρας 5 εκατομμύρια ευρώ στους για υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Με τη χρηματοδότηση οι δικαιούχοι δήμοι δύνανται να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες για την κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, περιλαμβανομένων των στειρώσεων, των εμβολιασμών, των κάθε είδους θεραπειών, της ηλεκτρονικής σήμανσης και της καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), της εύρεσης αναδόχου και της υιοθεσίας, της μεταφοράς σε καταφύγια, αναδόχους ή κτηνιατρεία, της περισυλλογής, της ταφής και της αποτέφρωσης νεκρών ζώων, της κάλυψης του κόστους συμβάσεων με κτηνιάτρους, καθώς και με το πάσης φύσης λοιπό προσωπικό που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για τη συμμόρφωση των Δήμων με τις υποχρεώσεις του ν. 4830/2021.