Αρχική Ν. Αρκαδίας Ίδρυμα Προστασίας Απόρων Τυφλών | Το ψήφισμα για την εκδημία του μακαριστού...

Ίδρυμα Προστασίας Απόρων Τυφλών | Το ψήφισμα για την εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΤΥΦΛΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱδρύματος Προστασίας Τυφλῶν «Ἡ Ἁγία Παρασκευή» Τριπόλεως, πληροφορηθέν τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ Πνευματικοῦ Πατρός Ἡμῶν καί Ποιμενάρχου, Μητροπο-λίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κυροῦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Ἱδρυτοῦ, Κτίτο-ρος καί Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος, συνῆλθεν ἐκτάκτως σήμερον, Τρίτην 19ην Δεκεμβρίου 2023, εἰς συνεδρίαν καί ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως τά κάτω-θι:
1) Νά ἀναρτηθεῖ μεσίστιος ἡ σημαία τοῦ Ἱδρύματος.
2) Νά ἠχήσουν πενθίμως οἱ κώδωνες τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἱδρύ-ματος μέχρι τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας καί τῆς ταφῆς αὐτοῦ.
3) Νά παραστῇ εἰς τήν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν καί νά συνοδεύσῃ τήν σωρόν τοῦ μεταστάντος μέχρι τῆς τελευταίας κατοικίας αὐτοῦ.
4) Νά ἀναγνωσθῇ τό παρόν Ψήφισμα κατά τήν Ἐξόδιον Ἀκολου-θίαν.
5) Νά δημοσιευθῇ τό Ψήφισμα τοῦτο εἰς τόν τοπικόν τῦπον.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον

Πρωτ. Νικόλαος Βλάχος
Ἀπόστολος Δημόπουλος
Ἀθηνά Παπαπροκοπίου
Στέφανος Χατζόπουλος
Παρασκευή Παπαδάκου
Βασιλική Μπίρη