Αρχική Eπικαιρότητα Αποχή των συμβολαιογράφων έως 8 Ιανουαρίου – Στον αέρα οι μεταβιβάσεις ακινήτων...

Αποχή των συμβολαιογράφων έως 8 Ιανουαρίου – Στον αέρα οι μεταβιβάσεις ακινήτων στην Αθήνα

Η αποχή των συμβολαιογράφων απειλεί με «έμφραγμα» τις μεταβιβάσεις ακινήτων στην πρωτεύουσα.Η έναρξη του ψηφιακού συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτων είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου.

Με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν, τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου συνεχίζουν μετά τη Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΣΕΑΠΑΔ την αποχή τους ως την 8η Ιανουαρίου -οπότε και έπεται νέα συνεδρίασή τους. Την ίδια στιγμή, οι συνδικαλιστές συμβολαιογράφοι άλλων περιοχών της χώρας (για παράδειγμα της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, περιοχών της Κρήτης) εργάζονται κανονικά.

Συγκεκριμένα, αν και σε ολόκληρη τη χώρα η αποχή έχει λήξει, τα μέλη του ΣΣΕΑΠΑΔ συνεχίζουν την αποχή τους, απειλώντας με «έμφραγμα» στις μεταβιβάσεις ακινήτων και νέα ταλαιπωρία των πολιτών.

Βασικό αίτημα των συμβολαιογράφων είναι η επίσημη γνωστοποίηση της απόσυρσης του «Ψηφιακού συμβολαίου» από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα η αποχή των συμβολαιογράφων αφορά:

όλα τα μεταβιβαστικά συμβόλαια από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και από την υποβολή των αντιστοίχων σχετικών δηλώσεων φόρου, είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας myPROPERTY είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας και
τη διενέργεια πλειστηριασμών, τη σύνταξη περιλήψεων κατακυρωτικής έκθεσης κατόπιν δημοσίου αναγκαστικού ή εκουσίου πλειστηριασμού και την υπογραφή πράξεων εξοφλήσεως πλειστηριάσματος.
Της αποχής εξαιρούνται:

η σύνταξη προσυμφώνων συμβολαίων ασχέτως καταβολής ή όχι αρραβώνα,
πράξεων συστάσεως ή τροποποίησης διηρημένης ιδιοκτησίας καθ’ό μέτρο δεν έχουν μεταβιβαστικό αποτέλεσμα (αναλογική αξία),
πράξεων αποδοχής κληρονομίας,
διαθηκών,
πληρεξουσίων,
ενόρκων βεβαιώσεων,
διαδικαστικών πράξεων κατάθεσης εγγράφων,
αναγγελιών απαιτήσεων και λοιπών παγίων πράξεων,
καθώς επίσης και η υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομίας είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myPROPERTY είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας.
Αναλυτικότερα, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου σε σημερινή ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Στη Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΣΕΑΠΑΔ της Δευτέρας 11 Δεκεμβρίου 2023, αποφασίστηκε η επ’ αόριστον συνέχιση της αποχής των συμβολαιογράφων από τη σύνταξη συγκεκριμένης κατηγορίας συμβολαίων και των δηλώσεών τους και η σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης στις 8/1/2024 προς επανεξέταση των εξελίξεων. Κατά τη Γενική Συνέλευση επισημάνθηκε και πάλι η ασυμφωνία μεταξύ της προκήρυξης του διαγωνισμού για τον “Ηλεκτρονικό Φάκελο Μεταβίβασης Ακινήτων” και των συμφωνηθέντων μεταξύ Πολιτείας και συμβολαιογράφων, καθώς και η απόλυτα εύλογη ανασφάλεια ως προς τη νομικά εφικτή δυνατότητα συμβασιοποίησης και εκτέλεσης του άνω έργου με περιεχόμενο διαφορετικό προς την προκήρυξη αυτού, θέμα που αποτέλεσε το βασικό λόγο λήψης της απόφασης περί συνέχισης της αποχής. Βασικά αιτήματα, μεταξύ άλλων, είναι:

1) Η εκ μέρους της Πολιτείας επίσημη γνωστοποίηση προς τον ανάδοχο- μειοδότη του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο “Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης” της εξαίρεσης/απαλοιφής του υποέργου “Ψηφιακό συμβόλαιο”, και σχετική γνωστοποίηση επίσημα στη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων.

2) Η δυνατότητα επ’ αόριστον υποβολής συμβολαίων και συνοδευτικών εγγράφων προς τα Κτηματολογικά Γραφεία, τόσο από τον συμβολαιογράφο όσο και από τον πολίτη, είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά με απλή διαβίβαση ψηφιακά υπογεγραμμένων αντιγράφων συμβολαίων και περιλήψεων και σκαναρισμένων λοιπών δικαιολογητικών.

3) Η παύση των αντιφατικών δημόσιων τοποθετήσεων εκ μέρους των αρμοδίων κυβερνητικών αξιωματούχων, σχετικά με το συμβόλαιο και τον συμβολαιογράφο που θέτουν εν αμφιβόλω την επίτευξη συμφωνίας στη βάση του “έγχαρτου” συμβολαίου.

Ειδικότερα για το “ψηφιακό συμβόλαιο” τα μέλη του ΣΣΕΑΠΑΔ αναγνωρίζουν τα θετικά βήματα που έχουν γίνει τόσο με το από 17/11/2023 κοινό ανακοινωθέν των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. και την αποδοχή και αναγνώριση εκ μέρους της Πολιτείας του “εγχάρτου” και συντασσόμενου ενώπιον συμβολαιογράφου πρωτοτύπου συμβολαίου ως μοναδικού τρόπου σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων, εγγυώμενου την ασφάλεια των συναλλαγών κατά τρόπο που συνάδει προς το δικαιικό μας σύστημα όσο και με και την, προς επίρρωση των άνω συμφωνηθέντων, παρουσία του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυρανάκη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κατά τη συνεδρίαση αυτού της 4/12/2023 και τις δεσμεύσεις του σ’ αυτό περί μη υλοποίησης του σκέλους εκείνου, του διεθνούς διαγωνισμού για το έργο “Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων”, που αφορά στο ψηφιακό συμβόλαιο.

Ωστόσο, καίτοι υπήρξε αίτημα της προηγούμενης απόφασής μας η ανάκληση της από 7/11/2023 προκήρυξης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων” άλλως η τροποποίηση της προκήρυξης με απαλοιφή από αυτήν του τμήματος εκείνου που αναφέρεται στο “ψηφιακό συμβόλαιο”, ο διαγωνισμός έχει ήδη περατωθεί, χωρίς τροποποίηση ή απαλοιφή του κρίσιμου σκέλους του που αφορούσε στο ψηφιακό συμβόλαιο.

Υπηρετούμε με αίσθημα ευθύνης τον ρόλο του λειτουργού της προληπτικής Δικαιοσύνης και του εγγυητή της ασφάλειας των συναλλαγών που διαχρονικά μας έχει ανατεθεί από το Σύνταγμα και την Πολιτεία και διαβεβαιώνουμε ότι, η αποχή από τα καθήκοντά μας, κατά τη διάρκεια του μηνός Δεκεμβρίου, που παραδοσιακά φέρει το μεγαλύτερο φόρτο και έσοδα για τους συμβολαιογράφους, δεν είναι χωρίς κόστος για κανέναν μας, πλην όμως κρίνεται απαραίτητη για την προάσπιση του λειτουργήματός μας, της ασφάλειας των συναλλαγών και των συναλλασσομένων πολιτών».