Αρχική Eπικαιρότητα Επίδομα Παιδιού (Α21): Ποιοι πληρώνονται στις 22 Δεκεμβρίου

Επίδομα Παιδιού (Α21): Ποιοι πληρώνονται στις 22 Δεκεμβρίου

Συνολικά 800.000 δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ, θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση και πιο συγκεκριμένα, επιπλέον μιάμιση δόση, την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως έκτακτη δόση με το ίδιο ποσό θα πάρουν νέοι δικαιούχοι του επιδόματος του έτους 2023.

Οι δικαιούχοι   

Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ως εξής:

 • πρώτη κατηγορία: έως 6.000 ευρώ,
 • δεύτερη κατηγορία: από 6.001 ευρώ έως 10.000 ευρώ,
 • τρίτη κατηγορία: από 10.001 ευρώ έως 5.000 ευρώ.

Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη κατηγορία:

70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,

 • 70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
 • επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για τη δεύτερη κατηγορία:

 • 42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
 • επιπλέον 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
 • επιπλέον 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την τρίτη κατηγορία:

 • 28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
 • επιπλέον 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
 • επιπλέον 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κάθε έτος. Για τον υπολογισμό της κατηγορίας ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον υπόχρεο ή τον σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.