Αρχική Ν. Κορινθίας Συνεδριάζει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κορινθίας ενόψει της χειμερινής...

Συνεδριάζει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κορινθίας ενόψει της χειμερινής περιόδου

Συνεδριάζει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κορινθίας ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Στη συνεδρίαση θα εξεταστούν θέματα σχετικά με:

  1. Την ετοιμότητα των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των περιφερειακών Ενοτήτων που εμπλέκονται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, ανάθεση και καταμερισμός αρμοδιοτήτων εξουσιοδοτικές πράξεις κλπ.)Την διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Περιφέρειας για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.Το συντονισμό των Υπηρεσιών της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.Την ενημέρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς και Υπηρεσίες σε επίπεδο Περιφέρειας (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ.), στο πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.    Το συντονισμό δράσεων Πολιτικής Προστασίας των λοιπών Φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ.) για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού. Τον προσδιορισμό μέτρων ετοιμότητας, όταν προβλέπετε από την ΕΜΥ η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων και παγετού)Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας σε δράσεις για την υποστήριξη του έργου του Αντιπεριφερειάρχη στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.

Δεδομένης της συνέργειας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, κλπ.) που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις χειμερινής συντήρησης και των οικείων οργανικών μονάδων Πολιτικής Προστασίας (Δ/νσεις και Τμήματα Πολιτικής Προστασίας) που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγο χιονοπτώσεων και παγετού, κρίνετε σκόπιμο στο ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων, να εξεταστούν ολοκληρωμένα θέματα χειμερινής συντήρησης και θέματα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών, όπως:

  • Σχεδιασμός χειμερινής συντήρηση, συνέργειες με άλλους φορείς για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας,Συντονισμός των συνεργείων της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό,Συντονισμός των Υπηρεσιών της Περιφέρειας με άλλους φορείς (Δήμοι, ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ.)

Οι λόγοι που επιβάλουν να εξετασθούν τέτοιου είδους ζητήματα στα ΣΟΠΠ συνδέονται με το συντονισμό και τη συνέργεια όλων των φορέων, που έχουν αρμοδιότητες χειμερινής συντήρησης εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας, για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο, με στόχο την αποφυγή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.Ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οδών που οδηγούν σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Αεροδρόμια, Λιμάνια, Σχολικά συγκροτήματα, κλπ., θα πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ