Αρχική Ν. Αρκαδίας Μελέτες για τα γεφύρια σε Καστρί και Δαβιά Αρκαδίας

Μελέτες για τα γεφύρια σε Καστρί και Δαβιά Αρκαδίας

Μετά από καιρό, φαίνεται να ενεργοποιούνται οι διαδικασίες για τις αποκαταστάσεις γεφυριών της Αρκαδίας.

Υπάρχει, εδώ και καιρό, προγραμματική σύμβαση, η οποία και έχει αντικείμενο την εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση γεφυριών της Αρκαδίας.

Τώρα, ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, υπέγραψε δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, για την τεχνική υποστήριξη της διεύθυνσης των τεχνικών έργων της Π.Ε. Αρκαδίας, ώστε να προχωρήσουν οι μελέτες.

Η μία απ’ τις δύο συμβάσεις, αφορά στην εκπόνηση εργαστηριακών δοκιμών και ερευνών, καθώς και στη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης των γεφυριών στο Καστρί και στην Δαβιά.

Η δεύτερη σύμβαση, έχει ως αντικείμενο, τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων, για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Καστρί Κυνουρίας (θα γίνει έλεγχος στατικής επάρκειας, μελέτες επεμβάσεων – αποκατάστασης και ανάδειξης, τεύχη δημοπράτησης).